WNIOSKI I REKOMENDACJE ZE SPOTKAŃ REGIONALNYCH

mrot-pot-produkt-wiedza-wspolpracaPonad 1000 osób wzięło udział w regionalnych spotkaniach w ramach dwuletniego projektu warsztatowo – szkoleniowego pt. „Wiedza, Produkt i Współpraca kluczem do sukcesu w turystyce” zrealizowanego przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi.

 

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, Jednostek Samorządu Terytorialnego, gestorzy certyfikowanych produktów turystycznych, branży turystycznej, Informacji Turystycznej oraz uczelni wyższych z kierunkami turystycznymi.

Na zakończenie projektu Polska Organizacja Turystyczna przygotowała podsumowanie wszystkich spotkań, które jest też zbiorem wniosków z rekomendacji. Celem bowie projektu, było udzielenie wsparcia eksperckiego dla LOT-ów, Jednostek Samorządu Terytorialnego, a przede wszystkim branży turystycznej tworzącej i sprzedającej produkty turystyczne. Szesnaście spotkań i często burzliwe dyskusje okazały się platformą do wymiany doświadczeń i dyskusji dotyczącej działań służących kształtowaniu systemu zarządzania turystyką w Polsce.

Opracowanie pt. „Produkt – Wiedza – Współpraca”, powstało na bazie sformułowanych wniosków oraz rekomendacji z poszczególnych debat regionalnych i zostało przygotowane przez dwóch, stałych ekspertów, którz ymoderowali spotkania Huberta Gonery, prezesa firmy Landbrand oraz dr Piotra Zmyślonego, reprezentującego Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.

Proponowany na podstawie wniosków z debat regionalnych zmodyfikowany system turystyki w regionie zbudowany na podstawie następujących aksjomatów oraz atrybutów.

· Kontynuacja, nie rewolucja systemu – zachowany podział na trzy szczeble systemu: lokalny, regionalny i narodowy.
· Kluczowa rola produktu – przywrócenie logiki funkcjonowania ROT-ów i LOT-ów w oparciu o konkretne produkty turystyczne, które mogą i powinny być od wewnątrz wciąż budowane i udoskonalane, a na zewnątrz promowane i przygotowane do sprzedaży.
· Równorzędność – zachowany brak hierarchii systemowej między ROT-ami a LOT-ami oraz równorzędność członkowska podmiotów reprezentujących różne sektory i branże.
· Trzy typy lokalnych organizacji turystycznych – LOT-y tematyczne, LOT-y obszarowe oraz Metropolitalne Organizacje Turystyczne.
· Podział zadań i kompetencji między ROT-ami a LOT-ami – tworzenie i istnienie produktów zapewniających atrakcyjną zawartość powinno być domeną LOT-ów, posiadanie narzędzi promocji powinno znajdować się przede wszystkim po stronnie ROT-ów.
· Określona prezentacja oferty produktowej regionów – narracje tematycznych marek regionalnych (rozwiązanie dla LOT-ów tematycznych) oraz narracje obszarowych marek lokalnych i subregionalnych (rozwiązanie dla LOT obszarowych).
· Rola ROT-ów – zarządzanie portoflio produktowymi oraz marką regionu w obszarze turystyki.
· Promocja zewnętrzna – tylko unikatowe/charakterystyczne produkty.
· ROT-y silne siłą LOT-ów – obowiązkiem ROT-ów powinna być aktywizacja i wspieranie funkcjonowania LOT-ów.
· Pracownicy pracujący wyłącznie dla LOT na zasadach stałego wynagrodzenia.
· Strategia produktu jako strategia działania LOT-ów.
· Informacja turystyczna jako realny komponent wsparcia produktów.
· Obowiązek wsparcia LOT-ów przez ROT-y w zakresie transferu wiedzy oraz współpracy w regionie – dedykowane komórki organizacyjne odpowiedzialne za współpracę oraz organizacja forum LOT-ów.
· Wzmocnienie strukturalne LOT-ów i finansowe LOT-ów.
· Współpraca sieciowa na poziomie krajowym operatorów marek regionalnych produktów turystycznych.
· Współpraca LOT-ów z Lokalnymi Grupami Działania.

Do pobrania cały dokument: Podsumowanie projektu „Produkt, wiedza i współpraca w turystyce"


mrot-pot-produkt-wiedza-wspolpraca
Źródło i zdjęcie: AktualnosciTurystyczne.pl