PASJA, KULTURA, DZIEDZICTWO - NIEMATERIALNE

mrot-kurpieZapraszamy na konferencję "Pasja, kultura, dziedzictwo - niematerialne", która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie 9 czerwca br. Podczas wydarzenia, w części dotyczącej dobrych praktyk Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna przedstawi prezentację nt. "Przełożenie wzorów etnograficznych na współczesne wzornictwo i wykorzystanie ich w projekcie Moda na Mazowsze". Konferencja odbywa się w ramach 3-dniowego Festiwalu Otwarte Ogrody.FOLDER INFORMACYJNY FESTIWALU OTWARTE OGRODY


PROGRAM KONFERENCJI

Godz. 11.00 - Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości

CZĘŚĆ I

 Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca Ministra, Departament Ochrony Zabytków MKiDN,
- Rola i zadania państwa w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz realizacji Konwencji UNESCO 2003
Katarzyna Sadowska-Mazur, Kierownik Zespołu ds. dziedzictwa niematerialnego, Narodowy Instytut Dziedzictwa

- W jaki sposób każdy z nas może skutecznie chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe, czyli ochrona bez petryfikacji
Aneta Bartnicka

- Niematerialne dziedzictwo regionu kołbielskiego
Łukasz Maurycy Stanaszek

- Dziedzictwo kulturowe nadwiślańskiego Urzecza

Przerwa kawowa

CZĘŚĆ lI - DOBRE PRAKTYKI
Prezentacja  projektów z zakresu  ochrony niematerialnego dziedzictwa  kulturowego:
Projekt/kampania "Pasja. Kultura. Dziedzictwo" - Miejski Ośrodek Kultury

"Wiedza z lasu - działalność edukacyjna Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie"
- Róża Brytan, specjalista ds. edukacji leśnej
"Historia zasługuje na pamięć - Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948" - - Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów Artur Dawidziuk
"I nnowacje w edukacji Polskiej Sztuki Ludowej" projekt oraz prezentacja mini-wystawy uczniów

- Wioletta Aleksiuk-Kloch, Szkoła podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
"Młodzież w służbie tradycji"

- prezentacja projektów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
"Przełożenie wzorów etnograficznych na współczesne wzornictwo i wykorzystanie ich w projekcie Moda na Mazowsze"
- Iwona Majewska - z-ca dyrektora biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Anna Lea Chojnacka - projektantka
"Wesele kołbielskie"

- Aneta Bartnicka
Kolejność wystąpień może ulec zmianie.

Wydarzenie  otworzy  koncert  muzyki  tradycyjnej  z  południowo-wschodniego  Mazowsza  w  wykonani u Kapeli Niwińskich. Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wydawnictwami Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz spróbować regionalnego specjału - sójki glinieckiej.

Konferencja inauguruje IX Festiwal Otwarte Ogrody oraz wydarzenie "Są siedzkie Śniadanie. Sąsiedzkie Letnisko", które odbywać się będzie w Józefowie w dniach 9-11 czerwca 2017. Zapraszamy do zapoznania się z programem Festiwalu na stronie www.mokjozefow.pl i pozostania w Józefowie do niedzieli.


FB MROT Marianna Kubajek w. Rudno gm. Kołbiel


Na zdjęciu: wycinanka kołbielska z kolekcji Gminy Kołbiel, autorka: Marianna Kubajek ze wsi Rudno, gmina Kołbiel.