WAKACYJNE UPODOBANIA POLAKÓW

mrot-wakacje-mountains-1130364-pixabayPolscy turyści stają się grupą społeczną, jedną z lepiej znanych ze swoich przyzwyczajeń, skłonności, poglądów i zachowań. Są obiektem wnikliwych badań socjologów i ekonomistów z uwagi na rozwój ruchu turystycznego i widomy wpływ na saldo gospodarki narodowej. Własne badania prowadzą też firmy, dla których turyści są dochodową grupą klientów.


Branżą szczegółowo prześwietlającą Polaków w sferze upodobań urlopowych, planów i ich realizacji, jest sektor ubezpieczeniowy. Interesujące wyniki przyniosło badanie „Morze czy góry?” przeprowadzone w maju przez IMAS International na zlecenie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa. Jednoznaczny tytuł może sugerować, że stereotyp o niezmienności wakacyjnych zamiłowań Polaków do tych dwóch regionów kraju, ma się dobrze. W istocie, uzyskane dane potwierdzają, że połowa respondentów planuje spędzić urlop na morskiej plaży, jedna trzecia w górach i nad jeziorami. Przy czym wypoczynek nad morzem częściej wybierają ludzie młodzi, przed trzydziestką. Budująco wypada podstawowy wynik badania, nieomal 90 proc. ankietowanych deklaruje zamiar wyjazdu w tym roku na co najmniej czterodniowe wakacje. Dwie trzecie biorących udział w ankiecie, planuje spędzić je w rodzinnym kraju. Jedna trzecia chce podzielić wolne od pracy dni przeznaczone na turystyczne wojaże. Część czasu spędzić w kraju, a pozostałą za granicą. Dominuje samodzielność w organizacji wyjazdów. Prawie 80 proc. pytanych układa program bez pomocy wyspecjalizowanych biur podróży, w których wycieczki kupuje około 6 proc. wyjeżdżających biorących udział w badaniu IMAS.

Potrzeby, oczekiwania, ekscytujące doświadczenia
Autorzy ankiet spróbowali ustalić, jakiego rodzaju motywy kierują w tym roku osobami, które decydują się spędzić urlop poza domem. W prawie 80 proc. udzielonych odpowiedzi znalazło się uzasadnienie mówiące, że wyjazd na wakacje wynika przede wszystkim z potrzeby oderwania się od obowiązków i codzienności. Ponad 75 proc. wskazywało na konieczność odzyskania energii i zrelaksowania się. Spędzenie czasu z rodziną, jako ważne uznało nieco ponad 55 proc. pytanych. Dla jednej trzeciej respondentów wakacje kojarzyły się z ekscytującymi przeżyciami i doświadczeniem czegoś nowego. Oczekiwania zarówno życiowe, jak i wakacyjne, zmieniają się z upływem lat. Wiek fizyczny ludzi, niezależnie od stanu ducha, ma znaczenie. I tak, pokolenie młodsze, a zwłaszcza młodzi mężczyźni, ruszają na wakacje usposobieni towarzysko, z nastawieniem na atrakcje w gronie przyjaciół. Gdy dobrnie się do sześćdziesiątki szukanie w czasie wakacji mocnych wrażeń i używanie życia nie pociąga w tym stopniu jak wcześniej, toteż turyści mający lata młodości już tylko we wspomnieniach, większą wagę przywiązują do możliwości zadbania o siebie i podreperowania stanu zdrowia. Niezależnie od zaawansowania wieku, około jedna trzecia objętych badaniem, stwierdziła, iż podczas letnich wakacji najbardziej liczy się dobra pogoda. W nieznacznie mniejszej liczbie odpowiedzi podkreślono dostępność atrakcji turystycznych w pobliżu jako sedno udanego pobytu. Komfort zakwaterowania okazał się być nieodzownym warunkiem podczas urlopu dla 25 proc. dzielących się z ankieterem swoimi opiniami.

Rekomendacje znajomych mniej cenione
Niezmiennie podstawowym elementem rzutującym na charakter zamierzeń urlopowych Polaków, a przynajmniej tej grupy uznanej za reprezentatywną przez firmę badawczą, jest status materialny. Przy wyborze tego, a nie innego, miejsca wypoczynku, prawie 65 proc. respondentów, kieruje się poziomem cen i wysokością koniecznych wydatków. W tej grupie częściej zmuszone do liczenia się z groszem, czują się osoby młodsze. Najmniej istotna, zdaniem respondentów, jest kwestia odległości od domu miejsca, do którego się wyjeżdża, co potwierdza prawidłowość współczesnych czasów, w których nie zawsze sprawdza się reguła, że im dalej tym drożej.

W epoce żywiołowego rozwoju elektronicznego systemu wymiany informacji wszystkich ze wszystkimi, interesujące wnioski płyną z zsumowanych odpowiedzi na temat źródeł wiedzy o tym, dokąd warto wyjechać i w jaki sposób spędzić letnie wakacje. Większość, ponad połowa respondentów, polega w tej mierze na sobie i własnych doświadczeniach z poprzednich wyjazdów. Około 40 proc. ankietowanych szuka podpowiedzi u znajomych, w tym zaufanie do rekomendacji pokładają w większości ludzie młodzi. Na podstawie tych danych można przypuszczać, że słabnie przemożne zjawisko wiary w rekomendacje, które zdaniem wielu specjalistów od marketingu, kształtowało dotąd najsilniej zachowania konsumenckie. O 10 proc. liczniejsze grono osób bardziej niż do rekomendacji przywiązywało znaczenie do jakości oferowanych usług.

W kraju czujemy się bezpiecznie, zagranicą mniej
Ponieważ przeprowadzenie badania opinii społecznej zlecone zostało przez firmę świadczącą turystom usługi w zakresie ubezpieczeń, zasadnicza część odpowiedzi na pytania ankieterów, dostarcza danych pozwalających określić, w jakim stopniu świadomość ryzyka wiążącego się z podróżą wakacyjną, motywuje do wykupienia polisy? Wyniki potwierdzają wysoki stopień poczucia bezpieczeństwa towarzyszący wszystkim wypoczywającym w kraju. Wniosek ten płynie z wszystkich badań. W ankietach zlecanych przez firmy ubezpieczeniowe, w ogóle pomija się pytania o ubezpieczenie turystów krajowych. Ta grupa klientów jest na tyle nikła i trudna do zidentyfikowania, że rozpływa się w ogólnych prognozach sprzedaży i zestawieniach statystycznych. Polisy kupują przede wszystkim osoby wyjeżdżające zagranicę. Jedno jednak jest pewne. Większość z nas widzi sens zaopatrywania się w polisy turystyczne o czym miedzy innymi świadczy 60 proc. odpowiedzi twierdzących odnotowanych w ankietach badania „Morze czy góry”.

Badanie „Morze czy góry?” zostało zrealizowane w maju 2017 r. na zlecenie TU Europa przez IMAS International z wykorzystaniem ankiety internetowej CAWI na próbie 502 polskich internautów w wieku od 15 do 64 lat. Badanie uszczegółowiono rozszerzając próbę o tak zwany boost, składający się z 319 osób zamierzających wyjechać w góry i 305 osób zamierzających wyjechać nad morze.


mrot-wakacje-mountains-1130364-pixabay
Zdjęcie: Pixabay
Źródło: AktualnosciTurystyczne.pl