WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MROT

mrot-walne-zebranie-czlonkow-mrot-2018-1W dniu 27 czerwca 2018 r. w Muzeum Warszawskiej Pragi odbyło się Wyborcze Walne Zebranie Członków Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podczas zebrania wybrano Zarząd MROT i Komisję Rewizyjną na kadencję 2018-2022.


Zarząd MROT wybrano w składzie:
- Jan Błoński - Prezes Zarządu
- Maria Schicht - Wiceprezes Zarządu
- Wojciech Rzewuski - Skarbnik
- Małgorzata Borkowska - Członek Zarządu
- Tadeusz Milik - Członek Zarządu
- Jan Rzeszotarski - Członek Zarządu
- Rafał Rajkowski - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna MROT została wybrana w składzie:
- Kamila Kowalikowska-Stefens - Przewodnicząca
- Sebastian Sosiński - Sekretarz
- Iwona Krajewska - Członek Komisji
- Wojciech Brzeziński - Członek Komisji

Prezes Błoński w imieniu Zarządu zadeklarował dalszą pracę na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej Mazowsza oraz dynamiczną działalność na rzecz członków organizacji.

 

mrot-walne-zebranie-czlonkow-mrot-2018-2

mrot-walne-zebranie-czlonkow-mrot-2018-1

Zdjęcia: Radek Krupa / MROT