ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

gościniec goździejewski fot. Piotr VASCO WasilkowskiTym razem tematem warszatów będzie - Identyfikacja potrzeb i organizacja kompleksowej obsługi turysty. Warsztat jest realizowany w ramach projektu „Podniesienie gotowości mazowieckich LOT-ów i MROT do komercjalizacji działalności w ramach mazowieckich klastrów turystycznych”. Projekt otrzymał dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego.Głównym celem projektu jest zbudowanie ram strategicznych funkcjonowania Mazowieckiego Klastra Turystycznego na poziomie regionu oraz lokalnych klastrów turystycznych w województwie mazowieckim.

Cele warsztatu:
1.    Wypracowanie łańcuchów usług pozwalających na kompleksową obsługę turysty w regionie.
2.    Identyfikacja luk w łańcuchu obsługi turysty.
3.    Wypracowanie pomysłów na ich wypełnienie tj. na dodatkowe produkty i usługi.

Informacje organizacyjne:
Data i miejsce:   6 września 2019, Gościniec Goździejewski
Uczestnicy:   Przedstawiciele samorządów i jego instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działający w obszarze turystyki w regionie
Prowadzący:   Dorota Zbińkowska, Iwona Majewska, Agnieszka Garbolińska
Czas pracy warsztatowej:   10.00 – 15.00
Organizatorzy:   Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Wielki Gościniec Litewski (Barbara Tekieli)
Metody pracy na warsztacie:   Prezentacja (20%), dyskusja (20%), moderacja metodą Metaplan (60%)

Proponowany przebieg zajęć:
1.    Przywitanie i prezentacja uczestników i prowadzących. Informacje organizacyjne. Uzgodnienie zasad pracy warsztatowej tzw. „kontraktu”.
2.    Prezentacja celów warsztatu.
3.    Prezentacja projektu w ramach którego jest realizowany warsztat.
4.    Idea klastrów – omówienie i dyskusja
5.    Turystyka jako specyficzna gałąź gospodarki. Turystyka w województwie mazowieckim.
6.    Wypracowanie łańcuchów usług pozwalających na kompleksową obsługę turysty w regionie
7.    Identyfikacja luk w łańcuchu obsługi turysty
8.    Wypracowanie pomysłów na ich wypełnienie


gościniec goździejewski fot. Piotr VASCO Wasilkowski
Na zdjęciu: Gościniec Goździejewski / Fot. Piotr VASCO Wasilkowski
Źródło: MROT