WARSZTATY MROT W TWIERDZY MODLIN

mrot-warsztaty-twierdza-modlinW dniu 17 września br. w Twierdzy Modlin w siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej 3 Rzeki odbyły się drugie z warsztatów realizowanych w ramach projektu „Podniesienie gotowości mazowieckich LOT-ów i MROT do komercjalizacji działalności w ramach mazowieckich klastrów turystycznych”, który otrzymał dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Spotkanie zgromadziło zarówno przedstawicieli samorządów lokalnych, jak i przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Podobnie, jak w przypadku warsztatów dla LOT Wielki Gościniec Litewski warsztaty poświęcone były identyfikacji potrzeb turystów przybywających do Twierdzy i okolic. Wzięto pod uwagę następujące zdiagnozowane w pilotażowych badaniach ruchu turystycznego województwa mazowieckiego segmenty: turystów biznesowych, rodziny z dziećmi, studentów oraz seniorów.

Następnie w toku dyskusji wskazano brakujące elementy w obsłudze turystów od momentu planowania pobytu aż po tzw. obsługę posprzedażną. Do największych luk w łańcuchu zaliczono m.in.: braki w infrastrukturze turystycznej i paraturystycznej, niewystarczające działania reklamowe, niewystarczającą informację umożliwiającą zaplanowanie pobytu oraz zaśmiecanie środowiska naturalnego (przez turystów i mieszkańców). Rozmawialiśmy jak działać, aby wyeliminować te słabości, w szczególności gorąca dyskusja dotyczyła konieczności przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego.

 

 

mrot-warsztaty-twierdza-modlin
Zdjęcia: Dorota Zbińkowska, Iwona Majewska