WEDŁUG ONZ ODBUDOWA TURYSTYKI TO KONIECZNOŚĆ

mrot-odbudowa-turystyki-to-koniecznosc-map-595791-pixabaySekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wypowiedział się na temat wpływu pandemii COVID-19 na turystykę, przedstawiając plan działania przygotowany przez Światową Organizację Turystyki. Opierając się na najnowszych danych UNWTO, ostrzega on, że zagrożonych jest aż 100 mln miejsc pracy w turystyce, a ogromny spadek przychodów z turystyki może zmniejszyć światowy PKB aż o 2,8%.

 

Guterres podkreślił, że turystyka stanowi zasadniczy filar zrównoważonego rozwoju, a najbardziej zagrożeni są pracownicy i kraje znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. COVID-19 najbardziej uderzył w turystykę ze wszystkich sektorów, a ograniczenia w podróżowaniu i nagły spadek popytu konsumpcyjnego doprowadziły do bezprecedensowego spadku liczby turystów międzynarodowych.

Raport "COVID-19 i Transforming Tourism" przedstawiony przez Sekretarza Generalnego ONZ, Antonio Guterresa, pokazuje wpływ, jaki pandemia wywarła na światową turystykę i jak wpływa ona na wszystko, od miejsc pracy i gospodarki po ochronę dzikiej przyrody i dziedzictwa kulturowego.

Antonio Guterres powiedział, że "konieczne jest odbudowanie sektora turystycznego" w sposób "bezpieczny, sprawiedliwy i przyjazny dla klimatu", a tym samym "zapewnienie, że turystyka odzyska swoją pozycję jako dostawca godnych miejsc pracy, stabilnych dochodów oraz ochrony naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego". Sekretarz Generalny ONZ podkreślił ponadto, że turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki na świecie, zapewniającym "środki do życia setkom kolejnych milionów", a jednocześnie "stymulującym gospodarkę i umożliwiającym krajom rozkwit", a jednocześnie pozwalającym "ludziom doświadczyć niektórych ze światowych bogactw kulturowych i przyrodniczych oraz zbliżającym ludzi do siebie, podkreślając nasze wspólne człowieczeństwo".

Guterres podkreślił, że turystyka musi odzyskać swoją pozycję jako źródło godnych miejsc pracy, stabilnych dochodów i ochrony naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Raport ostrzega, że skutki pandemii dla turystyki już teraz zagrażają wysiłkom na rzecz ochrony przyrody. Powołując się na studia przypadków z całego świata, ostrzega, że nagły spadek dochodów z turystyki odciął fundusze na ochronę różnorodności biologicznej, a wraz z zagrożeniem środków do życia na obszarach chronionych i wokół nich spodziewany jest wzrost liczby przypadków kłusownictwa i grabieży. Również w tym przypadku wpływ na różnorodność biologiczną i ekosystemy będzie szczególnie krytyczny w przypadku małych rozwijających się państw wyspiarskich i krajów najsłabiej rozwiniętych. Ponadto, ponieważ w wyniku pandemii zamknięto 90 % obszarów dziedzictwa światowego, zarówno dziedzictwo materialne, jak i niematerialne jest zagrożone we wszystkich częściach świata.

Turystyka dotyka niemal każdej części naszych społeczeństw i jest podstawą wzrostu i zatrudnienia, zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Sekretarz Generalny ONZ przypomina pięć kluczowych obszarów priorytetowych, które zostały określone przez UNWTO, aby turystyka powróciła i napędzała szersze ożywienie gospodarcze, a zarówno rządy, jak i sektor prywatny mają teraz obowiązek wprowadzić ten plan w życie - powiedział sekretarz generalny UNWTO Zurab Pololikaszwili.

Według danych UNWTO, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz kraje najsłabiej rozwinięte, są najbardziej narażone na utratę miejsc pracy, w tym poprzez przewidywany spadek bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Oprócz wezwania do silnego wsparcia tego sektora w łagodzeniu tych ogromnych skutków, UNWTO podkreśla, że kryzys ten stanowi okazję do ponownego przemyślenia turystyki, w tym sposobu, w jaki przyczynia się ona do rozwoju celów zrównoważonego rozwoju. W tym celu w skrócie polityki określono pięć priorytetów dotyczących ponownego uruchomienia działalności turystycznej, które mają na celu zapewnienie bardziej odpornego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla sektora. Priorytety te są następujące:

- Złagodzenie społeczno-gospodarczego wpływu na źródła utrzymania, w szczególności na zatrudnienie kobiet i bezpieczeństwo ekonomiczne.
- Zwiększenie konkurencyjności i budowanie odporności, w tym poprzez dywersyfikację gospodarczą i wspieranie MŚP.
- Wspieranie innowacji i transformacji cyfrowej w turystyce
- Wspieranie zrównoważonego rozwoju i zielonego wzrostu
- Większa koncentracja na koordynacji i odpowiedzialnym przywództwie


mrot-odbudowa-turystyki-to-koniecznosc-map-595791-pixabay
Zdjęcie: Pixabay
Źródło: UNWTO