WIZYTY STUDYJNE

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna organizuje lub uczestniczy w organizacji wizyt studyjnych po Mazowszu dla dziennikarzy, touroperatorów krajowych i zagranicznych oraz pracowników informacji turystycznej. Kilkakrotnie podejmowaliśmy touroperatorów m.in. z Rosji, Niemiec, Węgier, Danii, Włoch, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Finlandii. Podczas opracowywania programów wizyt ściśle współpracujemy z członkami MROT.