O MROT

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT) powstała w 2006 r. jako organizacja pozarządowa zrzeszająca instytucje, organizacje pozarządowe, branżę turystyczną oraz osoby fizyczne zainteresowane rozwojem turystyki w województwie mazowieckim. Obecnie MROT zrzesza ponad 80 podmiotów.

MROT jest organizacją aktywnie i dynamicznie działającą na rzecz wspierania rozwoju turystyki w regionie. MROT jest integratorem inicjatyw proturystycznych, najważniejszym i podstawowym partnerem wspierającym dla samorządów, branży i organizacji pozarządowych, przede wszystkim Lokalnych Organizacji Turystycznych, oraz podstawowym źródłem informacji o możliwościach rozwoju turystyki i źródłach jej finansowania.

MROT koncentruje swoją działalność na wdrażaniu systemowych rozwiązań w zakresie: produktu turystycznego, zasobów ludzkich, marketingu regionalnego, przestrzeni turystycznej i wspieraniu współpracy instytucjonalnej. Ważnym obszarem funkcjonowania MROT jest promowanie walorów, atrakcji i produktów turystycznych regionu mazowieckiego, co przyczynia się do wzrostu liczby turystów, pozwalających na osiąganie korzyści gospodarczych i społecznych.

 

Statut