• kondolencje
  • kondolencje 2

Rozwój systemu promocji sieciowych produktów turystycznych województwa mazowieckiego

Głównym celem projektu jest ocena dotychczasowego funkcjonowania sieciowych produktów turystycznych oraz ich rozwój i promocja. Projekt skupi się na umocnieniu pozycji produktów turystycznych na rynku oraz stworzy warunki do rozszerzenia sieci współpracy. Powyższe cele osiągnięte zostaną poprzez: - opracowanie raportu ze stanu rozwoju produktów; - realizację działań promocyjnych w obszarze promocji bezpośredniej poprzez produkcję ekspozytorów promocyjnych i kart ofertowych pokazujących oferty turystyczne; - promocję produktów turystycznych w serwisie internetowym. Niniejszy projekt jest kontynuacją zadań zrealizowanych w latach 2011-2016 r. w ramach projektów pt.: „Podnoszenie konkurencyjności turystycznej Mazowsza poprzez wdrażanie sieciowych produktów turystycznych", „Rozwój sieciowych produktów turystycznych w województwie mazowieckim” oraz „Promocja skomercjalizowanych pakietów turystycznych w ramach rozwoju sieciowych produktów turystycznych Mazowsza” dofinansowanych ze środków publicznych Ministerstwa Sportu i Turystyki, działań zrealizowanych w ramach budżetu MROT oraz projektu „Rozwój, komercjalizacja i promocja sieciowych produktów turystycznych województwa mazowieckiego” współfinansowanych przez Samorząd Województwa w 2016 r. Projektem objęte zostaną następujące produkty turystyczne: 1. Mazowiecki Szlak Literacki 2. Szlak Chopinowski 3. Szlak Książąt Mazowieckich 4. Skarbiec Mazowiecki 5. Weekend z Termami Mszczonów 6. Industrialne Mazowsze 7. Mazowsze na Filmowo 8. Wielki Gościniec Litewski 9. Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Mazowszu 10. Szlaku Bitwy Warszawskiej 1920 11. Szlak Folkloru i Smaków Mazowsza 12. Misja Kampinos 13. Legendy i Baśnie Mazowsza Pierwszym etapem projektu będzie analiza i opracowanie raportu ze stanu funkcjonowania i poziomu rozwoju kluczowych produktów turystycznych Mazowsza zgodnie z Programem A.3.1. Strategii Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020. Raport obejmował będzie również wnioski i rekomendację do dalszych działań związanych ze wspieraniem rozwoju poszczególnych produktów turystycznych. Na postawie dokumentu wybrane zostaną produkty wiodące, które wykazują największy potencjał do promocji oferty turystycznej Mazowsza. Raport, zgodnie z zapisem w strategii, zostanie przygotowany przez zespół MROT oraz współpracujących z nim ekspertów. W ramach projektu prowadzone będą działania promocyjne mające na celu dotarcie z ofertą produktową do turystów odwiedzających województwo mazowieckie oraz do mieszkańców regionu. W tym celu zostaną opracowane i wydrukowane karty ofertowe z ofertą partnerów współpracujących w ramach poszczególnych produktów. Wyżej wymienione karty ofertowe, w celu skutecznej dystrybucji, eksponowane będą na specjalnie zaprojektowanych i wyprodukowanych ekspozytorach promocyjnych, które umieszczone będą w punktach informacji turystycznej oraz w ważniejszych węzłach turystycznych województwa mazowieckiego. Działania promocyjne wymagają wsparcia w obszarze marketingu internetowego w związku z czym oferty zostaną specjalnie opracowane i umieszczone na portalu internetowym www.modanamazowsze.pl, gdzie nastąpi wymiana informacji pomiędzy branżą turystyczną a turystami. Elementem promocji będą również działania prowadzone w mediach społecznościowych i turystycznych serwisach internetowych m.in.: www.mazowsze.travel, www.modanamazowsze.pl oraz www.mrot.pl Ostatnim elementem działań będzie dystrybucja kart ofertowych oraz ekspozytorów do punktów informacji turystycznej i głównych węzłów turystycznych województwa mazowieckiego. Działania projektowe w 2018 r. zostały podzielone na trzy etapy: 1. Przegląd kluczowych sieciowych produktów turystycznych Mazowsza - działanie ewaluacyjne a. powołanie zespołu ekspertów; b. opracowanie analizy dot. stanu rozwoju i funkcjonowania sieciowych produktów turystycznych; c. publikacja raportu, zawierającego rekomendację do dalszych działań w ramach rozwoju produktów. 2. Produkcja materiałów informacyjno-promocyjnych: a. merytoryczne opracowanie kart ofertowych wypracowanych w ramach produktów; b. projekt graficzny kart ofertowych; c. druk kart ofertowych; d. produkcja ekspozytorów (projekty, wykonanie) – stojaków mających na celu prezentację zaktualizowanych i wydrukowanych w ujednoliconej szacie graficznej kart ofertowych. 3. Promocja: a. przygotowanie i publikacja kart ofertowych serwisie www.modanamazowsze.pl, prezentującego oferty promowane w ramach wybranych sieciowych produktów turystycznych. b. promocja ofert w mediach społecznościowych, na portalach internetowych: www.mrot.pl, www.mazowsze.travel. 4. Dystrybucja ekspozytorów wraz z kartami ofertowymi do centrów i punktów informacji turystycznej oraz głównych węzłów turystycznych województwa mazowieckiego. Miejscem realizacji zadanie będzie województwo mazowieckie.