VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa

logo pfpipW dniach 7-9.12 2012 r. w Warszawie odbędzie się VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa. Jest to już kolejne spotkanie pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, przedstawicieli biur podróży, organizacji turystycznych, pracowników urzędów marszałkowskich, wszystkich osób i instytucji zainteresowanych problemami nurtującymi środowisko pilocko-przewodnickie.

Na Forach prezentowane są referaty przygotowywane przez pracowników naukowych związanych z turystyką, odbywa się też szeroka wymiana poglądów dotycząca różnych kwestii dyskutowanych podczas obrad.

W każdym roku obrady koncentrują się wokół tematu wiodącego i tak np. w poprzednich latach były to m.in. problemy dotyczące pilotażu i przewodnictwa w krajach Unii Europejskiej, jakości usług w pilotażu i przewodnictwie, kwestie etyki zawodowej w środowisku pilotów i przewodników, zagadnienia wielokulturowości w pracy przewodnickiej.

Forum jest znakomitą okazją nie tylko do konstruktywnej dyskusji dla całego środowiska turystycznego, ale także stwarza możliwości dla nieformalnych spotkań, pogłębienia integracji środowiska, a wreszcie jest szansą dla pilotów i przewodników z całego kraju do zaznajomienia się z atrakcjami turystycznymi regionu.

Rangę Forum podnosi uczestnictwo w nim przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki a także władz samorządowych regionu. Sprzyja to także poruszaniu ważnych spraw bieżących dla środowiska, a niekoniecznie ujętych we wcześniej zaplanowanym programie.

Forum organizowane jest przez Polską Federację Pilotażu i Przewodnictwa zrzeszającą stowarzyszenia pilotów i przewodników z całego kraju, a także stowarzyszenie pilotów wycieczek z danego regionu. W tym roku jest to Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych w Warszawie.

Naturalnym, bardzo ważnym partnerem w przygotowaniu i  przeprowadzeniu tegorocznego Forum jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zrzeszająca wiele podmiotów zajmujących się turystyką na terenie naszego województwa.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Forum! O szczegółach będziemy informować na bieżąco.