TY TEŻ ZOSTAŃ OBYWATELEM RZEKI WISŁY

mrot-obywatel-rzeki-wisly-2018Obywatele Rzeki Wisły 2018 to projekt kierowany do wszystkich, którzy – w oparciu o zrealizowane działania Roku Rzeki Wisły 2017 – chcą podjąć współpracę na rzecz rozwoju wiślanej turystyki w swojej miejscowości. Zapraszamy do udziału w projekcie - z korzyścią dla społeczności lokalnych, z korzyścią dla turystyki, z korzyścią dla Mazowsza i z korzyścią dla Wisły. 


Dowiedzieć się ...
Na etapie przygotowania oferujemy 2 webinaria z zakresu zasad i narzędzi dobrej komunikacji oraz budowy biznesowego i finansowego modelu działań turystycznych.  Omawiamy na nich charakterystyczne działania   wykorzystujące  społecznościowy, kulturowy i turystyczny potencjał Wisły. Korzystamy z doświadczeń uzyskanych w trakcie warsztatów Wiślanego Okrągłego Stołu a także ponad pół tysiąca działań przeprowadzonych w trakcie Roku Rzeki Wisły w 2017.

O Wiśle mówić na Wiśle ...
Specyfice działań lokalnych poświęcamy z kolei warsztaty terenowe, które przeprowadzimy podczas Mazowieckiego Flisu Obywatele Rzeki Wisły, gdzie do poszczególnych miejscowości dopływamy jednostkami wiślanymi. Formuła warsztatów zakłada włączanie uczestników w konkretne aktywności, jak też konsultacje, dyskusje, dostarczanie informacji, wypełnianie ankiet, warsztaty z mieszkańcami, sieciowanie współpracy różnych podmiotów wzdłuż Wisły. Animatorom oddajemy do dyspozycji „Dar Mazowsza”, aby mogli przeprowadzić również własne działania i warsztaty. Program ustalamy ze zgłoszonymi do projektu podmiotami: rejsy lokalne, potencjał pętli turystycznych, dywersyfikacja turystycznych produktów "wiślanych", warsztaty z bezpieczeństwa „Bezpiecznie nad Wisłą".

Korzystać z doświadczeń ...
Projekt kierujemy do przedstawicieli władz lokalnych i samorządów terytorialnych, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń oraz LGD), animatorów życia kulturalnego oraz mieszkańców miejscowości nadwiślańskich a także lokalnych organizacji turystycznych i MROT, jak również przedsiębiorców wiążących swoją działalność z potencjałem Wisły (np. turystyka, rekreacja, kultura, rzemiosło).
Korzyścią udziału w projekcie, który dla zgłoszonych uczestników jest bezpłatny, jest uzyskanie unikalnej wiedzy na temat wykorzystania potencjału turystycznego i kulturalnego Wisły w województwie mazowieckim, zasad tworzenia realnych rozwiązań i produktów turystycznych w konkretnych miejscowościach i regionach nadwiślańskich, nawiązanie kontaktów i wykorzystanie doświadczeń z poprzednich edycji. 

Opis i zgłoszenia na stronie:http://www.rokwisly.pl/orw2018/

Terminy: webinaria – 24.07, 30.07 | Flis ORW2018 i warsztaty 3.08 -10.08 oraz 29.08-3.09
Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.


fb-mrot-obywatel-rzeki-wisly-2018
Źródło i zdjęcie: RokWisly.pl