FUNDACJA POLSKA AKADEMIA JEŹDZIECKA

Polska Akademia Jeździecka powstała z pasji i miłości do koni. Głównym jej celem jest rozwój i promocja jeździectwa. Konie to nasi przyjaciele, a w wielu przypadkach to ogromna część naszego życia. Realizowane przez Akademię programy dotyczą jeździectwa amatorskiego, sportowego oraz szerokiej rekreacji i turystyki konnej, od której z reguły zaczyna się przygoda z końmi.

Polska Akademia Jeździecka to przede wszystkim zespół fachowców, który pracuje nad tworzeniem i wdrażaniem akcji promocyjnych oraz rozwiązań organizacyjnych i formalno-prawnych dla uprawiania jeździectwa na każdym jego etapie. Tworzymy przestrzeń, w której możecie Państwo znaleźć m.in. sprawdzone informacje i zweryfikowane miejsca, gdzie w bezpieczny i profesjonalny sposób można jeździć konno. Jednym z takich programów jest projektowany ogólnopolski system rekomendowanych ośrodków, którego tworzenie rozpoczęliśmy na Mazowszu. Naszym celem jest promowanie atrakcyjności tej formy rekreacji i tras turystyki konnej, co docelowo ma prowadzić do zwiększenia ilości osób wypoczywających na koniach. Pracujemy nad utworzeniem produktu i marki jeździeckiej na Mazowszu.

Zapraszamy serdecznie do współpracy.

Daniel Zawadzki

Prezes Zarządu

Fundacja Polska Akademia Jeździecka

02-558 Warszawa, ul. Dąbrowskiego 1/7

+48 606 974 051

sekretariat@paj.com.pl

www.paj.com.pl