ZAMEK LIW. STOWARZYSZENIE KULTURALNE ZIEMI LIWSKIEJ

Od 2004 r. regionaliści, naukowcy, miłośnicy sztuki i historii skupieni w stowarzyszeniu Zamek Liw – Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej zajmują się historyczną ziemią liwską, jej historią i kulturą. Siedzibą jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, a promocja tej jednostki na różnych polach jest jednym z głównych priorytetów naszego działania. Współorganizujemy różnego typu imprezy na zamku, w tym znane w całym kraju turnieje rycerskie. Badania naukowe związane z obszarem dawnego pogranicza mazowiecko-litewskiego przyniosły szereg interesujących odkryć. Efektem współpracy ze środowiskami akademickimi są konferencje naukowe z udziałem znanych historyków oraz cykliczne wydawnictwo „Rocznik Liwski”.

Kolejnym polem działania Stowarzyszenia jest turystyka traktowana jako element szeroko rozumianej promocji regionu. Uczestniczyliśmy w powstaniu Szlaku Doliny Liwca – pierwszego szlaku na tym obszarze oznakowanego zgodnie z przepisami unijnymi, wspieramy także Szlak Wielkiego Gościńca Litewskiego będący jednym z ważniejszych projektów turystycznych województwa mazowieckiego i podlaskiego.

Roman Postek

Prezes Zarządu

Zamek Liw. Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej

07-100 Węgrów, Liw, ul. Stefana Batorego 2

 +48 500 153 010

zamekliw@interia.pl