Konkursy

EDEN

Stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych charakteryzujących się szczególnymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy jest ideą projektu EDEN (European Destinations of Excellence). Konkurs ma na celu promowanie najlepszych wzorców zrównoważonego rozwoju turystyki, a także zwrócenie uwagi na:

 • atrakcyjność, różnorodność oraz wspólne cechy destynacji biorących udział w konkursie;
 • mniej znane miejscowości i obszary turystyczne, posiadające unikatowe atrakcje turystyczne;
 • możliwości organizowania wyjazdów turystycznych w okresach posezonowych i tym samym zmniejszenie negatywnych  konsekwencji zjawiska sezonowości w turystyce;
 • usuwanie barier hamujących zrównoważony rozwój turystyki;
 • możliwość bardziej równomiernego rozmieszczenia ruchu turystycznego poprzez kierowanie jego strumieni  do mniej znanych miejscowości i obszarów;
 • potrzebę wymiany dobrych praktyk, poprzez powiązanie destynacji biorących udział w konkursie w sieć i tym samym ułatwienie wymiany dobrych praktyk i informacji;
 • aktywizację i wskazanie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego destynacji, w tym budowę pozytywnego i rozpoznawalnego wizerunku, poprzez i dzięki rozwojowi turystyki, wykorzystującej endogenny potencjał obszaru;
 • włączenie polskich mniej znanych lub nieznanych destynacji turystycznych w europejską sieć uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych charakteryzujących się wyjątkowymi walorami dla dziedzictwa Europy;
 • wzmocnienie znaczenia turystyki w wybranych destynacjach – zwiększenie zaangażowania różnorodnych podmiotów turystycznych w proces podnoszenia konkurencyjności produktów i atrakcji turystycznych występujących na danym  obszarze przy zachowaniu ich unikatowego  charakteru.

Udział w konkursie to niewątpliwie duży prestiż i promocja w kraju i za granicą. Nagrodzone destynacje mają szansę stać się bardziej rozpoznawalne w Polsce i całej Unii Europejskiej, co z pewnością przyczyni się do rozwoju turystyki, a tym samym rozwoju całego regionu.

Zwycięzcy przysługuje prawo posługiwania się tytułem „Najlepszej Europejskiej Destynacji – EDEN”, a także zostaje on włączony w sieć Najlepszych Europejskich Destynacji Turystycznych, która będzie promowana przy użyciu różnorodnych narzędzi marketingowych w skali krajowej i ogólnoeuropejskiej. Nagrodą dodatkową dla laureata oraz nominatów jest włączenie destynacji do działań promocyjnych POT w zakresie przewidzianym dokumentami strategicznymi oraz planem POT.

W Polsce mamy kilku laureatów konkursu EDEN – jednym z nich jest Żyrardów w województwie mazowieckim.

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny

Wybór i promocja najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych są celami konkursu, który odbywa się co roku pod egidą Polskiej Organizacji Turystycznej. Koordynatorem konkursu na etapie regionalnym jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Najlepsze mazowieckie produkty turystyczne otrzymują Certyfikaty Województwa Mazowieckiego, a trzy uznane za najlepsze są zgłaszane do etapu ogólnopolskiego, w którym coraz częściej zdobywają laury.

Laureaci konkursu otrzymują Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, który przyznawany jest na dwa lata. Przyznanie Certyfikatu POT oznacza ogólnopolską promocję w ramach działań Polskiej Organizacji Turystycznej oraz informacje o produkcie w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych mediach. Dla turystów Certyfikat POT jest gwarancją jakości produktu turystycznego i zachętą do zaznaczenia go na mapie podróży.

Złoty Certyfikat POT dla Muzeum Powstania Warszawskiego – pierwszy Złoty Certyfikat w historii Mazowsza (2018)

Zdobywcy Certyfikatów POT z Mazowsza

2019 – PGE Narodowy

2018 – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

2017 – Centrum Nauki Kopernik

2016 – Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Farma Iluzji

2015 – Polin. Muzeum Historii Żydów Polskich

2014 – Muzeum Powstania Warszawskiego

2013 – Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

2011 – Opowieści z Narwi

2010 – Zespół Zabytków Osady Fabrycznej w Żyrardowie

2006 – Międzynarodowy Piknik Lotniczy Góraszka

2005 – Międzynarodowe Pokazy Lotnicze „Air Show”

2004 – Miodobranie Kurpiowskie Polana w Zawodziu koło Myszyńca

Zdobywcy Certyfikatów na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego

 Rok 2019

 • Winnica Dwórzno
 • Młyn Gąsiorowo
 • PGE Narodowy
 • Chopin Point Warszaw
 • Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Rok 2018

 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • Dzielnica Wisła
 • Muzeum Warszawy
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku
 • Wydarzenie Dzień Tradycji Rzeczypospolitej.

Rok 2017

 • Centrum Nauki Kopernik
 • Królewski Ogród Światła w Wilanowie
 • Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie
 • Garnizon Modlin – historia Europy w sercu Polski
 • Zimowy Narodowy
 • Akcja turystyczno-edukacyjna „Odkryj z nami Płock”

Turystyczne Mistrzostwa Blogerów

Konkurs Turystyczne Mistrzostwa Blogerów, organizowany jest przez Polską Organizację Turystyczną. Uczestniczą w nim wszystkie województwa. Każdy region jest reprezentowany przez wybranego blogera, którego zadaniem jest relacja na blogu z podróży po wybranych miejscach.

W 2019 roku odbyła się druga edycja Turystycznych Mistrzostw Blogerów. Województwo mazowieckie reprezentowała Patrycja Jaskot, autorka blogu TraveLover. We współpracy z MROT przygotowała i zaprezentowała ofertę Warszawy, Zagrody Ojrzanów oraz Sierpca na tyle atrakcyjnie, że zdobyła w tych Mistrzostwach 3. miejsce.

W 2018 roku odbyła się pierwsza edycja Turystycznych Mistrzostw Blogerów. Województwo mazowieckie reprezentowała Aleksandra Świstow, autorka blogu Pojechana. We współpracy z MROT przygotowała i zaprezentowała ofertę Mazowsza Chopina, Pojezierza Gostynińskiego i wiślańską stronę Warszawy na tyle atrakcyjnie, że zdobyła w tych Mistrzostwach 2. miejsce.