Cele działalności MROT:

  1. kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Województwa Mazowieckiego na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych;
  2. wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju Województwa Mazowieckiego;
  3. integracja środowisk turystycznych Województwa Mazowieckiego;
  4. prowadzenie informacji turystycznej w Województwie Mazowieckim i o Województwie Mazowieckim;
  5. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
  6. koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych i innych produktów turystycznych;
  7. doskonalenie kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki;
  8. stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych w Województwie Mazowieckim;
  9. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
  10. podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi turystyki.