• kondolencje
 • kondolencje 2

Cele działalności MROT:

 1. kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Województwa Mazowieckiego na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych;
 2. wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju Województwa Mazowieckiego;
 3. integracja środowisk turystycznych Województwa Mazowieckiego;
 4. prowadzenie informacji turystycznej w Województwie Mazowieckim i o Województwie Mazowieckim;
 5. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
 6. koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych i innych produktów turystycznych;
 7. doskonalenie kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki;
 8. stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych w Województwie Mazowieckim;
 9. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 10. podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi turystyki.