Fundacje i stowarzyszenia

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy o dawnej i współczesnej Warszawie, kultywowanie tradycji, kształtowanie pozytywnego wizerunku, ze szczególnym uwzględnieniem warszawskiej tożsamości.…

więcej