Fundacje i stowarzyszenia

Fundacja „Kurka Kulturka”

Treść wpisu w trakcie przygotowania – oczekujemy na informacje i zdjęcia od podmiotu. Wojciech Czerwiński Prezes Zarządu Fundacja „Kurka Kulturka”…

więcej

Stowarzyszenie „Anima Loci”

Misją stowarzyszenia jest m.in. promocja mniej znanych miejsc w południowej części województwa mazowieckiego. Poszukujemy „ducha miejsc” (stąd łacińska nazwa stowarzyszenia)…

więcej

Stowarzyszenie Plantatorów Lawendy

Nasze stowarzyszenie dąży do ciągłego rozwoju, aby zwiększyć na nowo świadomość o dobroczynności i właściwościach leczniczych lawendy. Dzięki Wam chcemy,…

więcej

Stowarzyszenie Disc Golf Warszawa

Materiał w trakcie przygotowania – czekamy na nadesłanie opisu działalności… Tomasz Bąk Prezes Zarządu Stowarzyszenie Disc Golf Warszawa 04-857 Warszawa,…

więcej

Związek Polskich Fotografów Przyrody

Jesteśmy stowarzyszeniem twórczym, którego celem jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej poprzez fotografię, a także propagowanie zasad etycznych, które powinny…

więcej

Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki

Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki jest stowarzyszeniem zajmującym się organizacją i propagowaniem sportu jeździeckiego w regionie.Celem istnienia Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego, tak samo…

więcej

Stowarzyszenie Wisła OK

Stowarzyszenie Wisła OK działa na rzecz integracji mieszkańców Mazowsza oraz popularyzacji rzeki Wisły w szerokim kontekście kulturowym i turystycznym. Członkowie…

więcej