Fundacje i stowarzyszenia

Stowarzyszenie Plantatorów Lawendy

Nasze stowarzyszenie dąży do ciągłego rozwoju, aby zwiększyć na nowo świadomość o dobroczynności i właściwościach leczniczych lawendy. Dzięki Wam chcemy,…

więcej

Stowarzyszenie Disc Golf Warszawa

Materiał w trakcie przygotowania – czekamy na nadesłanie opisu działalności… Tomasz Bąk Prezes Zarządu Stowarzyszenie Disc Golf Warszawa 04-857 Warszawa,…

więcej

Związek Polskich Fotografów Przyrody

Jesteśmy stowarzyszeniem twórczym, którego celem jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej poprzez fotografię, a także propagowanie zasad etycznych, które powinny…

więcej

Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki

Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki jest stowarzyszeniem zajmującym się organizacją i propagowaniem sportu jeździeckiego w regionie.Celem istnienia Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego, tak samo…

więcej

Stowarzyszenie Wisła OK

Stowarzyszenie Wisła OK działa na rzecz integracji mieszkańców Mazowsza oraz popularyzacji rzeki Wisły w szerokim kontekście kulturowym i turystycznym. Członkowie…

więcej

Stowarzyszenie Binduga

Stowarzyszenie Binduga działa na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego i historycznego podwarszawskiego mikroregionu etnograficznego Urzecze. Członkowie Stowarzyszenia od wielu…

więcej

Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza

Stowarzyszenie promujące aktywne spędzanie czasu, sport oraz rekreację i turystykę na Mazowszu. Organizacja realizuje lub współtworzy imprezy biegowe (Półmaraton Trzech…

więcej

Fundacja Rok Rzeki Wisły

Działamy dla przywrócenia dobrej „marki” Królowej Polskich Rzek i przybliżenia jej Polakom. Przypominamy o związanym z rzekami dziedzictwie historycznym i…

więcej