Laboratorium Inicjatyw Turystycznych

Pomimo wielu zagrożeń i problemów, z jakimi branża turystyczna ma do czynienia od 2019 roku, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna stale poszukuje nowych sposobów na rozwój produktów turystycznych w regionie.

W celu reaktywacji oraz dynamizacji rozwoju produktów turystycznych Mazowsza w 2022 r. podjęto prace nad projektem pod nazwą Laboratorium Inicjatyw Turystycznych. Projekt jest ukierunkowany na wsparcie rozwoju ofert turystycznych Mazowsza w sposób systemowy i zorganizowany.

Działalności MROT od samego powstania przyświecała idea poszukiwania innowacji i bycia liderem w zarządzaniu regionalną ofertą turystyczną. Lata pracy z sieciowymi produktami turystycznymi dały organizacji ogromne doświadczenie, które pozwala na oddzielenie sprawdzonych metod od działań mniej efektywnych. Dynamicznie zmieniający się rynek turystyczny potrzebuje jednak nowego podejścia nie tylko do tego, co jest oferowane turystom, ale także sposobu, w jaki jest to robione. Znane marki i produkty turystyczne muszą dostosowywać się do nowej rzeczywistości, a nowe – być tworzone w oparciu o wiedzę i praktyczne doświadczenie.

Rok 2023 jest początkiem innowacyjnego wsparcia mazowieckich marek i produktów turystycznych przez MROT. Organizacja przygotowała zupełnie nową atrakcyjną propozycję dla członków i innych partnerów, którzy będą chcieli rozwijać swoje pomysły i szeroko pojęte inicjatywy, służące przyciągnięciu odwiedzających i turystów do regionu.  Dotyczyć ona będzie przede wszystkim nowych konceptów, ale może też wspierać rozwój już istniejących poprzez dodanie nowych treści lub nową ciekawszą formułę.

Laboratorium Inicjatyw Turystycznych to długofalowy projekt MROT mający na celu merytoryczne wsparcie istniejących i powstających na Mazowszu inicjatyw turystycznych poprzez przekazywanie wiedzy i kompetencji za pośrednictwem ekspertów i praktyków oraz tworzenie środowiska do kreatywności, współpracy i integracji. Dla członków MROT w ofercie Laboratorium, oprócz programu inkubacji, znajdzie się program szkoleniowo-warsztatowy, wydarzenie pn. Forum Inicjatyw Turystycznych Mazowsza oraz internetowa platforma integracyjna.

Projekt jest adresowany do członków MROT, ale również wszystkich innych partnerów zaangażowanych w rozwój inicjatyw turystycznych na Mazowszu.

Poniżej w poszczególnych sekcjach znajdą Państwo wszystkie niezbędne dokumenty, aby zapoznać się z założeniami projektu oraz złożyć wniosek o uczestnictwo w Programie.

Zapraszamy serdecznie do zainteresowania Laboratorium Inicjatyw Turystycznych i liczymy również na duże zainteresowanie współpracą z MROT z tym projekcie!