Patronaty

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna obejmuje patronatem wydarzenia turystyczne i kulturalne oraz rekomenduje przedsięwzięcia do objęcia patronatem przez Polską Organizację Turystyczną.

Skan wypełnionego i podpisanego wniosku proszę podesłać na adres: a.choba@mrot.pl lub pocztą na adres:

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Nowy Świat 27/2
00-029 Warszawa