4. SPOTKANIE PARTNERSKIE PROJEKTU ESTET

W dniach 6-7 lipca 2022 w Palermo na Sycylii odbyło się 4. spotkanie partnerskie projektu ESTET – włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki. Podczas spotkania partnerzy omówili aktualne postępy prac nad projektem, osiągnięte rezultaty oraz zaplanowali kalendarz działań na kolejne miesiące. Przedyskutowano plan konferencji podsumowującej projekt, a także kwestie związane z zarządzaniem i rozpowszechnianiem projektem.

 

Więcej informacji o projekcie ESTET:
http://estet-project.com/
https://www.facebook.com/estet.project/