AKADEMIA LIDERÓW Z DOFINANSOWANIEM MINISTERSTWA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

Projekt „Akademia Liderów – podniesienie kompetencji zawodowych kadry menadżerskiej na temat zarządzania destynacją turystyczną i jakością produktów turystycznych” złożony przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, w ramach którego MROT jest aktywnym członkiem otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Celem głównym projektu – zakładającego realizację spotkań szkoleniowych, konferencji a także wydanie publikacji i materiałów promocyjnych – będzie wzmocnienie kompetencji kadr zarządzających polską turystyką.

Cele szczegółowe projektu obejmują: rozszerzenie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania markami turystycznymi, rozszerzenie wiedzy z zakresu podnoszenia jakości produktów turystycznych – głównie obszarowych, liniowych i sieciowych, rozszerzenie wiedzy z zakresu marketingu i narzędzi promocji marek przy wykorzystaniu m.in. cyfryzacji i automatyzacji procesów, dostosowanie metod świadczenia usług turystycznych oraz produktów turystycznych oraz ich komunikacja i marketing do nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19, rozszerzenie wiedzy z zakresu kompetencji społecznych w tym współpracy sieciowej, umiejętności budowania grupy oraz podniesienie wiedzy w zakresie świadomości ekologicznej.

Starannie wyselekcjonowani eksperci polscy oraz zagraniczni zaprezentują tematy najbardziej interesujące obecnie kadrę menadżerską – jak wzmocnić destynację turystyczną, jak poprawić jakość usług świadczonych przez branżę turystyczną, jakie są trendy (po-covidowe) w marketingu turystycznym, jak zaplanować kampanię promocyjną, jakie są możliwości wsparcia dla działalności inwestycyjnej i promocyjnej.

Cieszymy się, że będziemy realizować tak istotne działania służące podniesieniu kwalifikacji kadr funkcjonujących w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz lokalnych organizacjach turystycznych działających na Mazowszu.

Zdjęcie: Pixabay