BON TURYSTYCZNY PRZEDŁUŻONY DO 31 MARCA 2023

Dzisiaj (29 września) Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu firm znad Odry, zawierającą zapisy o przedłużeniu terminu ważności Bonu Turystycznego. Termin jego realizacji miał minąć z dniem 30 września 2022 roku. W związku z dużą liczbą niezrealizowanych bonów rząd postanowił go jednak wydłużyć o kolejne pół roku. Ustawa uchwalona przez Sejm została przekazana 19 września do podpisu Prezydenta.

Bonem można zapłacić zarówno za wypoczynek rodziny, ferie, wakacje czy jednodniowe wycieczki, jak i zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży – szkolne wycieczki, zimowiska, kolonie i półkolonie, obozy, turnusy rehabilitacyjne czy imprezy turystyczne, łączące minimum dwie usługi turystyczne. Listę uprawnionych podmiotów można sprawdzić pod adresem: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow

Podpisana ustawa określa też zasady ustalania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze oraz zasady jego wypłacania.

Ustawa wejdzie w życie dzień po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

 

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP / Zdjęcie: materiał prasowy