CENY ROSNĄ, MIMO TO POŁOWA POLAKÓW PLANUJE WAKACYJNY WYJAZD

Blisko połowa Polaków (49 proc.) zamierza wyjechać na wakacje tego lata, jednak badanie przeprowadzone przez Research Partner dla Travelplanet.pl pokazuje, że ceny podróży rosną. Zdecydowana większość turystów planuje wydać od 7,5 do 10 tys. zł na rezerwację, a budżet na osobę wynosi między 2,5 a 5 tys. zł.

Według badania, mniej więcej co piąty dorosły Polak zadeklarował, że na pewno nie wyjedzie w tym roku na wakacje. Jednak to nie wszystko – do tej stosunkowo nielicznej grupy (21 proc.) dołącza aż 31 proc. osób, które są niezdecydowane co do swoich letnich planów.

Jaki budżet na wakacje?

Wśród osób, które już zdecydowały się na tegoroczny wakacyjny wyjazd, aż 32 proc. respondentów planuje wydać nie więcej niż 2,5 tys. zł, obejmując tym budżetem czasem jedną, ale najczęściej dwie lub trzy osoby. Natomiast wśród tych, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji o wakacjach, ponad połowa (56 proc.) preferuje rezerwację w przedziale do 2,5 tys. zł.

36 proc. zdecydowanych na tegoroczne wakacje ma budżet od 2,5 tys. zł do 5 tys. zł. Ciekawym zjawiskiem jest podobny odsetek niezdecydowanych (34 proc.), którzy również rozważają wydatek w tym przedziale cenowym na ewentualny wyjazd. 16 proc. zdecydowanych i tylko 7 proc. niezdecydowanych przeznacza / przeznaczyłoby na urlop pomiędzy 5 tys. zł a 7,5 tys. zł. Powyżej tej kwoty, ale nie więcej niż 10 tys. zł, zamierza wydać 7 proc. zdecydowanych (2 proc. niezdecydowanych), zaś ponad 10 tys. zł na wakacje przeznaczy 9 proc. badanych, którzy zadeklarowali spędzenie wakacji poza domem (1 proc.).

Jak turyści zamierzają bronić się przed inflacją, nie rezygnując z wakacji?

Dla jednej trzeciej osób, które zdecydowały się na tegoroczne wakacje, oraz prawie połowy tych, którzy rozważają wyjazd, budżet okazuje się niewystarczający na standard, w jakim dotychczas spędzali swoje letnie wakacje. W porównaniu do rezerwacji wiosną 2022 roku, koszt letnich wakacji wzrósł o ponad 1000 zł, co stanowi poważne wyzwanie dla planujących letni wyjazd.

Coraz większa liczba osób rozważa przesunięcie swojego letniego wyjazdu na tzw. niski sezon wakacyjny, czyli miesiące czerwiec i wrzesień. Według danych z założonych rezerwacji, ponad połowa wyjazdów została zarezerwowana na ten okres, co wyraźnie przewyższa skalę ubiegłorocznych rezerwacji (ok. 40 proc.), jak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki.

Kolejnym opcją jest wybór tańszego hotelu. To najbardziej popularne rozwiązanie wśród tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się, czy wyjadą na wakacje. Taką ewentualność rozważa 34 proc. badanych. Spośród tych, którzy na pewno pojadą na wakacje, 26 proc. zadeklarowało obniżenie standardu wypoczynku. Rezerwacje natomiast mówią, że ok. 45 proc. będzie wypoczywać w standardzie czterogwiazdkowym, a ponad 30 proc. – w hotelach pięciogwiazdkowych. To struktura bardzo zbliżona do ubiegłorocznej, zaprezentowanej w raporcie PIT.

Wakacyjne plany wielu osób w tym roku uwzględniają strategie oszczędnościowe. Według badań, 21 proc. osób zdecydowanych na wakacyjny wyjazd rozważa skrócenie urlopu, podczas gdy 19 proc. rozważa obniżenie standardu wyżywienia. Wyniki te sugerują, że dla niektórych osób istotne jest, aby wakacje były albo krótsze, albo bardziej skromne, mając na uwadze ograniczony budżet. Jednak dla grupy niezdecydowanej, obniżenie standardu wyżywienia (10 proc.) jest mniej preferowane niż skrócenie urlopu (18 proc.). Wydaje się, że dla wielu osób ważniejsze jest skrócenie czasu wakacyjnego niż rezygnacja z pewnych udogodnień.

Wakacyjny budżet skłania do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Według badań, 14 proc. respondentów zdecydowanych na wakacyjny wyjazd rozważa podróż do tzw. tańszego kierunku, podczas gdy dla 12 proc. atrakcyjną opcją jest spędzenie urlopu u rodziny w Polsce.

W grupie osób niezdecydowanych odsetki te wynoszą odpowiednio 18 i 16 proc. Wydaje się, że wielu respondentów widzi w podróżach do tańszych kierunków lub wakacjach u rodziny skuteczny sposób na kontrolę wydatków wakacyjnych. Szukają oni sposobów, aby utrzymać swój budżet w ryzach, jednocześnie ciesząc się zasłużonym odpoczynkiem.

Wakacje w domu

Aż jedna czwarta badanych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o wyjeździe na wakacje, zakłada, że nie pojedzie na nie jeśli koszt przekroczy zakładany budżet.

O pozostaniu lego lata w domu już zdecydowało 21 proc. badanych. Przede wszystkim z powodu drożyzny (51 proc.), zbyt drogich usług turystycznych (41 proc.). Marginalne natomiast stały się czynniki, które w poprzednich latach mocno wpływały na ruch turystyczny. Covid odstręcza od wyjazdów 6 proc. badanych, a wojna w Ukrainie – 7 proc.

Badanie wpływu inflacji na plany wakacyjne Polaków w 2023 r. zrealizowane przez pracownię Research Partner na zlecenie Travelplanet.pl przeprowadzono 31 marca – 3 kwietnia 2023 r. na ogólnopolskiej, ponad tysiącosobowej grupie dorosłych mieszkańców Polski, reprezentatywnej ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek. Sposób realizacji – badanie online (CAWI).

Źródło: Travelplanet / Zdjęcie: Pixabay