CYKL BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce rozpoczyna cykl bezpłatnych szkoleń dla branży turystycznej oraz studentów pt. „Zarządzanie w branży MICE”. Szkolenia będą udostępniane na platformie edukacyjnej Akademia SKKP online. Projekt jest dofinansowany z Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i trwa od kwietnia do końca listopada br.

Cykl szkoleń podzielony jest na 10 kursów, z których każdy składa się z dwóch części: teoretycznej, w formie nagrania, trwającej 1,5 godziny oraz praktycznej, warsztatu, trwającego 1 godz. Kursy kończą się testem kompetencyjnym oraz wydaniem certyfikatu ukończenia szkolenia. Cykl szkoleń został podzielony tematycznie tak, aby wraz z raportami i opracowaniami udostępnianymi na platformie online, stanowiły kompendium wiedzy o branży MICE.

Szkolenia przeznaczone są dla osób, chcących nabyć nowe kompetencje event managera, w tym studentów, absolwentów i osób bezrobotnych, szukających zatrudnienia na rynku pracy a także młodych kadr i pracowników z szeroko pojętego sektora turystycznego. Zakres kursów został dostosowany do nowych realiów związanych z COVID-19. Każdy z nich stanowi odrębną całość i mogą być realizowane pojedynczo lub w pakiecie, w zależności od indywidualnych potrzeb. Wszystkie szkolenia są prowadzone przez członków SKKP, doświadczonych ekspertów-praktyków, związanych z branżą MICE minimum 10 lat.

Tematy kursów to:

  • Charakterystyka rynku spotkań w Polsce i na świecie po pandemii
  • Wydarzenia wirtualne i hybrydowe
  • Nowe technologie i cyfryzacja w sektorze MICE
  • Bezpieczeństwo organizacji wydarzeń post COVID 19
  • Światowe trendy w organizacji wydarzeń
  • Networking biznesowy w nowej normalności
  • Komunikacja marketingowa, PR i media społecznościowe
  • Profesjonalna organizacja wydarzeń post COVID-19
  • Etapy i nowe kryteria pozyskiwania wydarzeń sektora MICE
  • Charakterystyka zawodu „event managera” i nowe perspektywy. Rynek pracy w branży MICE.

Pierwsze szkolenia będą dostępne na platformie edukacyjnej Akademia SKKP online już w kwietniu. Dostęp do platformy otrzymuje się po uzyskaniu kodu aktywacji z każdego urządzenia z dostępem do Internetu. Kod aktywacji będzie dostępny na stronie SKKP. Po założeniu konta, uczestnik otrzyma dostęp do wszystkich szkoleń i raportów udostępnionych na platformie Akademia SKKP online.

Wiedza w formie szkoleń w przestrzeni wirtualnej, dostępna na życzenie i w dowolnym czasie pozwoli każdemu w swobodny sposób z niej korzystać, a pandemia udowodniła, że edukacja w formie e-learningu jest obecnie pożądana i popularna – uważa Anna Górska, kierownik projektu.

Zdjęcie: Pixabay
Źródło: SKKP