CZY UNIJNY PASZPORT COVIDOWY UŁATWI PODRÓŻE

Komisja Europejska przedstawiła projekt Cyfrowego Zielonego Certyfikatu, czyli tzw. paszportu covidowego. Ma być bezpłatny i będzie obowiązywać na terenie Unii Europejskiej.

Unijny paszport covidowy będzie dwujęzyczny i dostępny zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Bezpieczeństwo i autentyczność certyfikatu zapewni kod QR zamieszczony w dokumencie, który będzie zawierał takie dane, jak data urodzenia, data wydania certyfikatu, odpowiednie zaświadczenia oraz unikalny identyfikator.

Proponowany przez Komisję Europejską certyfikat będzie się opierał na trzech elementach:

  • świadectwie zaszczepienie, w którym będzie podana informacja, gdzie, kiedy i jakim preparatem dana osoba została zaszczepiona, miejscu zaszczepienia oraz liczbie dawek;
  • negatywnych wynikach testów na COVID-19 (testy NAAT, w tym RT-PCR lub test antygenowy), z podaną datą i godziną oraz miejscem wykonania;
  • zaświadczenia lekarskiego o przebytej chorobie w ciągu ostatnich 180 dni.

Komisja Europejska podkreśliła, że Cyfrowe Zielone Certyfikaty będą uwzględniać tylko szczepienia preparatami zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków (EMA).

Certyfikat będzie ważny we wszystkich państwach członkowskich, a o jego wydanie będą mogli ubiegać się zarówno obywateli UE, jak i osoby, które nie są obywateli Unii, ale zamieszkują na jej terenie.

Z certyfikatu będą mogły korzystać wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, jak również Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Zdjęcie: Pixabay