DOBRE PROGNOZY DLA PODRÓŻY

W 2022 roku branża turystyczna odnotowała znaczne ożywienie. Na całym świecie liczba wyjazdów zagranicznych znacznie wzrosła rok do roku, ale nie nastąpił powrót do poziomu z 2019 roku. Różnice były widoczne w odniesieniu do poszczególnych kontynentów, kierunków podróży i rynków turystycznych.

Liczba podróży zagranicznych w Azji pozostawała daleko w tyle za poziomem sprzed pandemii, natomiast dane dotyczące międzynarodowych podróży Europejczyków i Amerykanów były znacznie bliższe liczbom z 2019 r. W 2023 r., pomimo wszystkich kryzysów i niepewności, zainteresowanie podróżami za granicę jest niezmiennie wysokie, więc eksperci spodziewają się dalszego ożywienia turystyki międzynarodowej w 2023 r.

90 proc. wzrostu rok do roku

World Travel Monitor firmy IPK stwierdził, że na całym świecie liczba podróży zagranicznych w 2022 r. wzrosła o 90 proc. rok do roku i osiągnęła liczbę prawie 700 mln w 2022 r. Jest to 66 proc. poziomu, który rynek ten osiągnął przed kryzysem.

Trendy na poszczególnych kontynentach były jednak zróżnicowane. Międzynarodowe podróże z Europy wzrosły o 92 proc., z Ameryki Północnej o 87 proc., a z Ameryki Południowej o 70 proc. Międzynarodowe podróże z Azji utrzymały się jednak znacznie poniżej danych z 2019 r., jednocześnie wykazując 90-procentowy wzrost rok do roku w 2022 r. Różnica w trendach w porównaniu z innymi kontynentami wynikała głównie z surowych ograniczeń covidowych w Chinach, które są największym rynkiem źródłowym międzynarodowych wyjazdów. Liczba podróży zagranicznych w 2022 r. była najwyższa w USA, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Turcja odbudowała turystykę, a Malediwy stały się najpopularniejsze

Wśród kierunków podróży najlepsze wyniki zanotowały Turcja i Hiszpania, które prawie odzyskały liczbę przyjezdnych z 2019 roku. Rok do roku Wielka Brytania również odnotowała wysokie trzycyfrowe stopy wzrostu powyżej średniej światowej. Ogółem w 2022 r. wiele krajów turystycznych, które były najbardziej dotknięte ograniczeniami związanymi z pandemią w 2020 i 2021 r., osiągnęło ponadprzeciętne wyniki.

Według Destination Performance Index (DPI) opracowanego przez IPK, w 2022 roku najpopularniejszym kierunkiem podróży były Malediwy. Eksperci World Travel Monitor pytali w ankietach, czy podróżujący są zadowoleni z wyjazdu, czy poleciliby go innym i czy wrócą. W rankingu popularności za Malediwami uplasowały się Dubaj i Cypr, które zajęły drugie i trzecie miejsce.

70 proc. podróży to wakacje

W 2022 r., przy 70-procentowym udziale w rynku, wyjazdy wakacyjne ponownie były głównym powodem podróży i w porównaniu z 2021 r. wzrost ich liczby był większy niż podróży służbowych, a nawet innych wyjazdów prywatnych. Wyjazdy MICE wykazywały jednak wyraźny trend wzrostowy rok do roku.

W 2022 r. na rynku podróży wakacyjnych najpopularniejszymi wakacjami na świecie były wyjazdy na słońce i plażę z ponad 90-procentowym wzrostem (ich całkowity udział w rynku to 35 proc.), a na drugim miejscu znalazły się wypady do miast. Wypoczynek na łonie natury (na wsi lub w górach), który w czasie pandemii przeżywał spory rozkwit, również w 2022 roku cieszył się dużą popularnością i zwiększył udział w rynku.

Podróże lotnicze nie odrobiły strat, kolej zyskuje

Jeśli chodzi o wybór transportu, w 2022 r. ujawniły się następujące światowe tendencje: podczas gdy międzynarodowe podróże lotnicze ponownie znacznie wzrosły, w porównaniu z 2021 r. były daleko w tyle za poziomami sprzed pandemii w 2019 r. Podobnie jak w poprzednich latach większość podróży międzynarodowych odbywała się drogą lotniczą (udział w rynku to 60 proc.).

Wzrost liczby podróży samochodowych był nieco poniżej średniej w porównaniu z 2021 rokiem, natomiast wzrost liczby podróży koleją był znacznie powyżej średniej. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach badania dotyczącego zrównoważonych podróży. Około 20 proc. ankietowanych stwierdziło, że względy zrównoważonego rozwoju czy ochrony środowiska wpłynęły na ich wybór środka transportu na wyjazd w 2022 r.

Większy nacisk medialny na zrównoważone podróżowanie

Znaczenie tego aspektu podróżowania znalazło również odzwierciedlenie w nowym badaniu IPK NEXT Media, opartym na relacjach prasowych NewsRadar, w którym zbadano międzynarodowe doniesienia medialne w kontekście wakacji i podróży w 2022 r. Zauważono, że w 2022 roku media bardzo często informowały o aspektach zrównoważonego podróżowania. W niemieckich mediach 25 proc. relacji z wyjazdów turystycznych poruszało temat zrównoważonego rozwoju.

Wyższe koszty i powrót do krótszych podróży

W 2022 roku, podczas gdy średni czas trwania podróży zagranicznej był prawie taki sam jak przed pandemią, według World Travel Monitor koszty podróży na osobę i podróż ponownie znacznie wzrosły. W 2022 roku średnie wydatki na osobę na noc wyniosły około 165 euro.

Pobyty stały się krótsze – ich długość osiągnęła poziom niemal sprzed pandemii – ze względu na ponadprzeciętny wzrost krótkich pobytów (trwających od jednej do trzech nocy). W ciągu ostatnich dwóch lat pandemii krótkich wyjazdów odbywało się mniej.

Wzrost wydatków na podróże wynikał przede wszystkim z wyższych kosztów podróży, spowodowanych inflacją oraz ograniczoną dostępnością lotów i usług. Z kolei wyniki World Travel Monitor nie wykazały prawie żadnych zmian w dochodach podróżnych wyjeżdżających z kraju.

Dobre prognozy na 2023

Według badań IPK tendencja do wzrostu rynku utrzyma się w 2023 roku. Odbudowanie liczby podróży z 2019 roku jest w zasięgu ręki, przynajmniej jeśli chodzi o większość rynków źródłowych i krajów docelowych podróży. Najnowsze wyniki ankiety odzwierciedlają praktycznie nieprzerwaną chęć do podróży międzynarodowych w 2023 roku.

Źródło: ITB Berlin/www.WaszaTurystyka.pl   /   Zdjęcie: ITB Berlin