DZIEDZICTWO KULTUROWE A TURYSTYKA I EDUKACJA REGIONALNA – KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU

W dniu 26 października br. w Pałacu w Jabłonnie, Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Tradycja mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji. Część 2”.

Tematem konferencji było znaczenie dziedzictwa kulturowego, tradycji mazowieckiej wsi, twórczości ludowej oraz lokalnych produktów dla rozwoju edukacji regionalnej również w odniesieniu do młodego pokolenia oraz rozwoju turystyki opartej na lokalnym kulturowym potencjale niematerialnym Mazowsza. Oprócz tego jej celem było upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych, a tym samym znaczenia dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności dziedzictwa niematerialnego mazowieckiej wsi dla rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich oraz dla rozwoju edukacji regionalnej w szkołach podstawowych i średnich.

Podczas konferencji zaprezentowano 12 bohaterów – twórców ludowych i pasjonatów, których zaproszono do udziału w projekcie. Opowiedzieli oni o swoich pasjach, fascynacjach dziedzictwem materialnym i niematerialnym Mazowsza i o tym, jak kultywują tradycje.

Wydarzenie wzbogaciły: wykład pt. „Kreowanie atrakcji turystycznych poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulturowego” wygłoszony przez Marka Błaszczyka, dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” oraz wykład pt. „Wybrane dobre praktyki edukacji w oparciu o lokalne tradycje i dziedzictwo kulturowe wsi” wygłoszony przez Sławomira Kordaczuka, dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

Podczas przerwy uczestnicy mieli możliwość degustacji potraw przygotowanych przez Szlak Kulinarny Mazowiecka Micha Szlachecka, Koło Gospodyń Wiejskich Korniczanki oraz potraw tradycyjnych z Kurpiów.

Na konferencję zgłosiło się ponad 100 uczestników, w tym uczniowie szkoły ponadpodstawowej w Siedlcach, dla których była to niepowtarzalna okazja spotkania przedstawicieli ginących zawodów i posłuchania o ich doświadczenia związanych z promowaniem i wytwarzaniem lokalnego rękodzieła, przysmaków kuchni regionalnej, czy też odtwarzaniem tradycji w różnych jej aspektach. Wśród uczestników byli także przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, kadra pedagogiczna (nauczyciele i doradcy zawodowi), przedstawiciele instytucji kultury, samorządów terytorialnych, kół gospodyń wiejskich oraz przedsiębiorcy.

Wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze opracowanego i opublikowanego w ramach projektu przewodnika „Tradycje mazowieckiej wsi. Część 2”, a twórcy ludowi biorący udział w projekcie zostali uhonorowani dyplomami z podziękowaniami.

Konferencję zakończył apel uczestników o kontynuowanie projektu, w szczególności włączających młode pokolenie, budując międzypokoleniowe porozumienie, umożliwiające przekazywanie tradycji w celu uchronienia jej od zapomnienia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem projektu jest promocja i upowszechnienie tradycji mazowieckiej wsi w kontekście jej potencjału dla kreowania oferty turystycznej oraz w kontekście wspierania edukacji regionalnej na Mazowszu.

Realizacja projektu zakładała:

  1. Opracowanie i publikację przewodnika „Tradycje mazowieckiej wsi. Cz. 2”.
  2. Realizację cyklu wideo-wywiadów z ciekawymi osobami – mieszkańcami obszarów wiejskich Mazowsza, zaangażowanymi w różne inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz zachowania tradycji lokalnych (m.in. twórcy ludowi, przedstawiciele ginących zawodów, rękodzielnicy, gospodynie z KGW, członkowie zespołów ludowych, właściciele kolekcji i zbiorów, zarządzający instytucjami, etc.).
  3. Realizację filmów prezentujących poszczególne miejsca, atrakcje, w których kultywowane są tradycje (w postaci rzemiosła, muzyki, tańca, kulinariów etc.) przez pryzmat ludzi, zaangażowanych w pielęgnowanie tych tradycji.
  4. Opracowanie cyklu artykułów o ciekawych osobach – mieszkańcach obszarów wiejskich Mazowsza, zaangażowanych w różne inicjatywy i przedsięwzięcia na rzecz zachowania tradycji lokalnych (jak m.in. twórcy ludowi, przedstawiciele ginących zawodów, rękodzielnicy, gospodynie z KGW, członkowie zespołów ludowych, właściciele kolekcji i zbiorów, zarządzający instytucjami, etc.).
  5. Publikację opracowanych materiałów – wideo-wywiadów, filmów, artykułów oraz przewodnika – na stronach administrowanych przez MROT: modanamazowsze.pl, mrot.pl oraz w zintegrowanych mediach społecznościowych w kanałach Facebook, Instagram, YouTube.

Nowością tej edycji jest zaplanowana realizacja międzypokoleniowych warsztatów (4 warsztaty) twórcami ludowymi/pasjonatami kultywującymi tradycje mazowieckiej wsi adresowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Warsztaty zostaną zrealizowane w oparciu o opracowane scenariusze i będą stanowić swego rodzaju pilotaż tj. wdrożenie w praktyce zajęć opartych na tradycjach mazowieckiej wsi przy współpracy z wyselekcjonowanymi twórcami ludowymi.