E-KONKURS NA NAJLEPSZE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Tylko do 30 września Polska Organizacja Turystyczna przyjmuje zgłoszenia do E-Konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce, którego celem jest wyłonienie najlepszych i wyspecjalizowanych podmiotów z zakresu informacji turystycznej. W rywalizacji mogą brać udział te centra i punkty, które pomyślnie przeszły proces E-Certyfikacji Informacji Turystycznej w ramach rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Zgłoszone do konkursu jednostki informacji turystycznej są oceniane z uwzględnieniem m.in. takich elementów jak: profesjonalna obsługa turystów, obecność w sieci, współpraca na rzecz kreacji produktów turystycznych, czy promocji lokalnych usług turystycznych, inicjatyw regionalnych.

Na zwycięzców w każdej z czterech kategorii standaryzacji od 1 do 4 gwiazdek czekają atrakcyjne nagrody. Szczegółowe zasady udziału w konkursie oraz kryteria oceny określa każdorazowo regulamin konkursu.

Rywalizacja w konkursie służy także wymianie doświadczeń, a tym samym promowaniu najlepszych rozwiązań funkcjonowania wśród istniejących punktów informacji turystycznej. Utwierdza ponadto władze samorządowe w przekonaniu, że niezwykle ważne dla gospodarki turystycznej regionu jest rozwijanie sieci takich jednostek. Kluczowe znaczenie mają w tym przypadku: poziom obsługi, przygotowanie merytoryczne oraz dążenie do funkcji ambasadora regionu dla turystów decydujących się na podróż w Polsce.

Regulamin i wnioski konkursowe są dostępne wyłącznie w formule aplikacji TurApka, która jest wyposażona w moduł E-Konkurs na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce.

 

Źródło i grafika: POT