EUROPA MIMO TRUDNYCH CZASÓW POJEDZIE NA WAKACJE

Pomimo niepewnych perspektyw gospodarczych na ten rok, trzech na czterech Europejczyków jest pewnych, że będzie ich stać na wakacje w tym roku. Prawie jedna trzecia jest praktycznie pewna, że wyjedzie na wypoczynek. Badanie pokazują też coraz większy wpływ troski o środowisko i klimat na plany wakacyjne młodych dorosłych.

Wnioski te pochodzą z trzeciej edycji badania Allianz Partners’ Vacation Confidence Index, które zostało przeprowadzone przez OpinionWay na zlecenie Allianz Partners na początku stycznia 2023 roku. Odpowiedzi udzieliło 9 337 mieszkańców Europy z 9 państw – Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski. W badaniu mierzono poziom zaufania konsumentów do podróży w 2023 roku.

Spośród państw objętych badaniem, mieszkańcy Szwajcarii są najbardziej spragnieni podróżowania – aż 80% liczy na wyjazd w tym roku. Tuż za nimi znajdują się Włosi, Austriacy i Brytyjczycy (79%). Na końcu zestawienia są Holendrzy (68%).

Odsetek badanych, którzy wierzą, że będzie stać ich na tegoroczne letnie wyjazdy w tym roku, jest wysoki we wszystkich badanych grupach wiekowych. Najmocniej o tym przekonane są jednak osoby pomiędzy 25. a 34. rokiem życia. W tej grupie 78% ankietowanych jest pewnych wakacyjnych podróży. Jednocześnie różnice są niewielkie bez względu na wiek – w grupie osób 50+, która posiadała najniższy wynik, wciąż mówimy o współczynniku wynoszącym 73%.

28% wszystkich ankietowanych stwierdziło, że w związku z trwającym kryzysem klimatycznym prawdopodobnie zmieni swoje plany jeszcze w kontekście zimowych wyjazdów. Istnieją jednak znaczące różnice w opiniach nt. powiązania podróży z kryzysem klimatycznym pomiędzy młodszymi i starszymi podróżnymi. 40% badanych poniżej 35. roku życia jest skłonnych zmienić swoje plany podróży ze względu na obawy związane z klimatem, np. obrać inną destynację, ograniczyć budżet lub skrócić czas trwania podróży. Obawy te wyraziło również 31% osób z grupy wiekowej 35-49 lat. Powyżej 50 roku życia odsetek skłonnych podjąć podobne wyrzeczenia spada do zaledwie 16% badanych.

Joe Mason, Chief Marketing Officer – Travel w Allianz Parters skomentował wyniki: „Są to dobre dane po bardzo trudnych latach dla osób kochających podróże. Europejczycy wierzą w szansę na wakacyjne wyjazdy do końca 2023 roku. Pomimo znaczącego wzrostu kosztów utrzymania chcą podróżować, co dobrze rokuje dla całej branży turystycznej.”

„Nie zaskakuje fakt, że młodsze pokolenie jest bardziej świadome negatywnych skutków zmian klimatycznych i tym samym gotowe do uwzględnienia w swoich planach podróżniczych zmniejszenia śladu węglowego. Ten trend prawdopodobnie będzie się rozprzestrzeniał na pozostałe grupy, ponieważ ludzie zaczynają podejmować bardziej skoordynowane wysiłki, aby dążyć do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych” – dodał Joe Mason.

Źródło: Materiał prasowy / Zdjęcie: Pixabay