FLAGA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Flaga Mazowsza ustanowiona w 2006 r., jest obok herbu, najważniejszym symbolem regionu. Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę, dzięki której flagę Mazowsza będzie można wykorzystywać w szerokim zakresie, co z pewnością przyczyni się do budowania mocniejszej więzi mieszkańców, firm i instytucji regionu ze swoją Małą Ojczyzną – Mazowszem – Sercem Polski.

Podczas marcowej sesji radni Samorządu Województwa Mazowieckiego zmienili zasady używania flagi. Znieśli przede wszystkim ograniczenia używania co do miejsca i czasu przez mieszkańców województwa, gminy, powiaty, instytucje i organizacje z terenu Mazowsza. Zdecydowali o możliwości eksponowania jej również poza granicami województwa przez podmioty i instytucje realizujące zadania publiczne. Nowe regulacje pozwalają także korzystać z wizerunku flagi w celach identyfikacyjnych i promocyjnych, z wyjątkiem treści karykaturalnych, prześmiewczych oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami. Natomiast umieszczanie flagi na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego będzie wymagało zgody zarządu województwa.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z możliwości promowania pięknego Mazowsza również poprzez naszą flagę. W przypadku produktów turystycznych będzie to doskonały, dodatkowy element promocyjny.

Źródło i zdjęcie: Mazovia.pl