FORUM MAZOWIECKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

W piątek 31 marca br. na Zamku w Pułtusku odbyło się kolejne Forum członków MROT, które zgromadziło ponad 70 osób reprezentujących stowarzyszone podmioty. Wydarzenie zostało zorganizowane w odpowiedzi na potrzeby członków MROT zgłoszone podczas warsztatów planistycznych dotyczących działalności stowarzyszenia w roku 2023 zorganizowanych przez biuro MROT.

Spotkanie służyło przede wszystkim integracji środowiska i lepszemu poznaniu potencjalnych możliwości współpracy m.in. na rzecz stworzenia atrakcyjnych produktów turystycznych na Mazowszu.

Bardzo przydatna do tego może okazać się również wiedza, którą uczestnicy otrzymali podczas 2 wykładów: „Fundusze na turystykę 2023-2027” Pawła Walczyszyna i „Co robić, żeby zarobić na turystyce?” Agnieszki Puszczewicz.

Strzałem w 10. były spotkania B2B poszczególnych uczestników Forum. Podczas 10 minutowych rozmów trzeba było przedstawić swoje firmy i oferty, ale co istotniejsze znaleźć płaszczyznę współpracy, która przyniesie korzyści obu stronom. W ciągu 2 godzin tego biznes mikseru odbyło się łącznie ponad 200 spotkań! Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślali, że było to świetne narzędzie do poznania się i tworzenia szans na współpracę oraz, że oczekują już kolejnego takiego networkingu.

Trzeba też wspomnieć o dodatkowym bonusie dla uczestników Forum w ramach działalności Public Relations MROT. Była to obecność podczas wydarzenia przedstawicieli prasy branżowej: Marzeny Markowskiej – redaktor naczelnej czasopisma i portalu WaszaTurystyka.pl oraz Doroty Olendzkiej – redaktor naczelnej portalu i czasopisma „Magazyn Świat, Podróże, Kultura”. Nie sposób bowiem przecenić szans, jakie daje bezpośredni kontakt z mediami i zainteresowanie ich swoją ofertą, regionem i możliwością potencjalnej współpracy promocyjnej.

Teraz wszyscy czekamy na efekty pułtuskich spotkań i jeszcze lepszą kooperację członków MROT.