GŁOSUJ NA NASZ PRZEWODNIK – INDUSTRIALNE MAZOWSZE

„Industrialne Mazowsze” – najnowszy przewodnik wydany przez MROT startuje w konkursie na Nagrodę Publiczności 31 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Zapraszamy do głosowania: https://przegladksiazki.pttk.pl/publikacje-glosowanie-2023/?id=223 A czemu warto wybrać właśnie tą pozycję? Bo to jedno z pierwszych tak kompleksowych opracowań dotyczących dziedzictwa przemysłowego na Mazowszu i jego potencjału turystycznego. Nasz przewodnik jest przyjemny w lekturze, dobrze ilustrowany i wydany na ekologicznym papierze z odzysku. Głosownie trwa do 20 października br. do godz. 12.00.

Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest wydarzeniem cyklicznym od lat promującym publikacje o tematyce krajoznawczej i turystycznej, przekazujące wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju. Krajoznawstwo służy edukacji społecznej, humanizacji społeczeństwa, budzi wrażliwość i poczucie odpowiedzialności wobec środowiska przyrodniczego, uczy szacunku dla pamiątek przeszłości. Przewodnią myślą polskiego krajoznawstwa było zawsze aktywne uczestnictwo w podstawowych patriotycznych nurtach życia narodu i państwa. W najbliższym zaś czasie do głównych działań krajoznawczych powinno należeć przeciwdziałanie widocznemu kryzysowi wartości, odbudowanie polskiej, a także regionalnych tożsamości kulturalnych, ochrona przyrody i krajobrazu kulturowego – pojmowanych jako wartości naczelne oraz krajoznawcze przygotowanie do harmonijnego życia w nowym ładzie polskim i europejskim. Tylko poczucie wartości Ojczyzny oraz świadoma, a niewymuszona akceptacja własnego kraju pozwoli człowiekowi przynależeć do kultury uniwersalnej. Należy konsekwentnie dążyć – zarówno w ruchu turystycznym jak i szerokim procesie wychowawczym – do podkreślania otwartości polskiej kultury i szerokiego popularyzowania wartości polskiego piśmiennictwa krajoznawczo-turystycznego. Organizatorzy dążą do tego, aby Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej przyczynił się do promocji książki w postaci tradycyjnej oraz do upowszechnienia wiedzy o walorach krajoznawczych Polski.

Zdjęcia w tekście: materiały organizatora