INAUGURACYJNE POSIEDZENIE RADY POT IX KADENCJI

W dniu 9 maja w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej IX Kadencji z udziałem Ministra Sportu i Turystyki Sławomira Nitrasa oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Rafała Szmytke. W składzie rady znalazła się Izabela Stelmańska – Prezeska Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Wicedyrektora Departamentu Kultury i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Gratulujemy!

Podczas uroczystego otwarcia obrad Minister wręczył nominacje nowo wybranym członkom Rady, którzy następnie przystąpili do wyłonienia Przewodniczącego Rady POT IX Kadencji. Został nim Tomasz Kobierski.

W skład rady wchodzi 18 członków, których powołał Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras. Są oni przedstawicielami trzech środowisk. Po sześcioro reprezentuje administrację rządową, samorząd terytorialny i „samorząd gospodarczy i zawodowy, przewoźników i stowarzyszeń działających w dziedzinie turystyki”. Jeszcze nigdy w skład rady nie wchodziło tak wielu polityków, wiceministrów i posłów.

Skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej IX kadencji

I. przedstawiciele administracji rządowej

– Ireneusz Raś, poseł (Trzecia Droga-PSL), sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
– Katarzyna Lubnauer, posłanka (Koalicja Obywatelska, Nowoczesna), sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
– Paweł Olszewski, poseł (Koalicja Obywatelska), sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
– Jacek Protas, poseł (Koalicja Obywatelska) sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Polski
– Marta Cienkowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Roland Chojnacki, dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

II. przedstawiciele jednostek lub ogólnopolskich reprezentacji samorządu terytorialnego

– Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
– Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku
– Marta Chełkowska, prezeska Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, dyrektorka Departamentu Turystyki i Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Izabela Stelmańska, prezeska Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wicedyrektora Departamentu Kultury i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
– Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu
– Rafał Rudka, szef Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Związku Powiatów Polskich

III. przedstawiciele samorządu gospodarczego i samorządu zawodowego, przewoźników oraz stowarzyszeń działających w dziedzinie turystyki

– Tomasz Kobierski, prezes Grupy MTP (Międzynarodowe Targi Poznańskie)
– Anna Jędrocha, prezeska Oddziału MICE Polskiej Izby Turystyki, wiceprezeska Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
– Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
– Piotr Mielec, dyrektor biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, członek zarządu Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych
– Paula Fanderowska, prezeska Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
– Łukasz Adamowicz, prezes Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether

Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy przyjmowanie rocznych planów finansowych, przedstawionych przez prezesa POT, rocznych i wieloletnich programów działania POT, zatwierdzanie sprawozdań z działalności POT, określanie zasad wynagradzania pracowników POT i wymagań kwalifikacyjnych wobec nich, a także opiniowanie kandydatów na prezesa i wiceprezesów POT, wyłonionych w konkursie.

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej ma prawo również przedstawiać opinie i wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

Źródło i zdjęcie: Polska Organizacja Turystyczna