JAK PANDEMIA ZMIENIŁA SPOSÓB PODRÓŻOWANIA

W miarę łagodzenia ograniczeń w podróżowaniu i odradzania się europejskiej branży turystycznej, kraje wreszcie odnotowują znaczny wzrost liczby przyjazdów turystów.

Aby poradzić sobie z procesem odbudowy, ważne jest zrozumienie, w jaki sposób pandemia wpłynęła na konsumentów, a także ich postawy i oczekiwania wobec przyszłości. Mając to na uwadze, a także w obliczu zbliżającego się sezonu letniego 2022, Europejska Komisja Turystyki opublikowała badanie rynku zatytułowane: „Exploring Consumer Travel Attitudes and Expectations to Drive Tourism Recovery”.

Raport ten składa się z pierwszej części dwuetapowego badania. Opiera się ono na wywiadach pogłębionych z konsumentami z rynków europejskich (Francja, Niemcy, Włochy, Holandia i Wielka Brytania) oraz z rynków dalekich(Australia i USA) i dotyczy wpływu COVID-19 na doświadczenia z podróży i zachowania turystów, nastawienia podróżnych do podróży do Europy oraz ich oczekiwań na lato 2022. Drugi etap dostarczy informacji na temat oczekiwań konsumentów w zakresie podróży zimą 2022 r. i w 2023 r., analizując nowe wydarzenia i opierając się na głównych wnioskach z obecnego raportu.

Doświadczenia z podróży w czasie pandemii

Z badania wynika, że osoby, które podróżowały w czasie pandemii, były ogólnie zadowolone ze swoich doświadczeń. Przeszkody pojawiały się głównie podczas podróży do miejsca docelowego, zwłaszcza samolotem. Szczególnie trudne były dla podróżnych ograniczenia i wymogi sanitarne dotyczące wjazdu na teren kraju. Równie frustrujące było wydłużenie czasu odpraw na lotniskach. Spośród inicjatyw, które zostały wprowadzone w czasie pandemii, podróżni chcieliby, aby branża turystyczna nadal oferowała elastyczne zasady anulowania rezerwacji i zwiększone środki higieny.

Wpływ COVID-19 na zachowania podróżnych

COVID-19 wpłynął przede wszystkim na zachowania konsumentów, sprawiając, że podróżni stali się bardziej ostrożni. Takie podejście obejmuje nierezerwowanie wakacji ze zbyt dużym wyprzedzeniem, staranniejsze i bardziej szczegółowe planowanie podróży oraz przestrzeganie wytycznych sanitarnych podczas podróży. Ponadto respondenci wspomnieli, że są bardziej otwarci na wykupienie ubezpieczenia podróżnego w celu ograniczenia potencjalnych strat finansowych oraz na odwiedzanie miejsc znajdujących się w pobliżu, aby w razie nagłego wypadku łatwiej było wrócić do domu.

Postawy wobec podróży do miejsc w Europie

Badanie wskazuje na pozytywne postrzeganie Europy jako celu podróży, co zadeklarowało 94 proc. badanych. Podróżni byli najbardziej zainteresowani odwiedzeniem Hiszpanii, Francji, Włoch i Grecji. Niektórzy ankietowani zostali dotknięci wojną na Ukrainie, ale konflikt ten nie wpłynął negatywnie na ich ogólne postrzeganie Europy. Podróżni wydają się być jednak bardziej ostrożni, jeśli chodzi o odwiedzanie środkowo-wschodniej Europy, co nie jest dobrą wiadomością dla polskiej branży turystycznej.

Oczekiwania dotyczące podróży w sezonie letnim 2022

Prawdopodobieństwo, że respondenci zarezerwują wakacje w jednym z europejskich krajów jest bardzo wysokie – 80% ankietowanych prawdopodobnie lub bardzo prawdopodobnie to zrobi. Ankietowani turyści chcieliby, aby europejskie destynacje zachowały podwyższone standardy higieny – np. poprzez udostępnienie gościom środków do dezynfekcji rąk, oraz aby nadal oferowały elastyczne zasady anulowania rezerwacji.

Źródło: www.etc-corporate.org / Zdjęcie: Unsplash