JAK UCZYNIĆ TURYSTYKĘ BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONĄ

Europejska Komisja Turystyki (ETC) opublikowała mapę drogową dla europejskich destynacji turystycznych, pokazującą, jak radzić sobie na każdym etapie podróży w kierunku zrównoważenia turystyki. Zaprezentowano siedem kroków, które stanowią praktyczną wskazówkę, jak rozwijać zrównoważoną turystykę we wszystkich europejskich destynacjach, niezależnie od tego, jak daleko zaszły na swojej drodze, a ich ostatecznym celem jest poprawa wyników zrównoważonego rozwoju.

Nowy podręcznik ETC buduje pilną potrzebę zmian, przedstawiając potencjalne obciążenia rozwoju turystyki dla społeczności, ekosystemów i klimatu. Opisuje on również liczne korzyści wynikające z przyjęcia praktyk zrównoważonej turystyki na poziomie krajowym. Miejsca docelowe mogą nie tylko poprawić jakość środowiska i zachować naturalne i kulturowe zasoby, ale mogą również zwiększyć korzyści z turystyki dla mieszkańców – wszystko to przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności poprzez dostarczanie innowacyjnego produktu, który jest wysoce pożądany przez podróżnych.

Ramy są zbudowane jako modułowe podejście do zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie krajowym. Każdy z siedmiu kroków jest podzielony na działania, które działają jako praktyczna instrukcja, „jak to zrobić” w kierunku bardziej zrównoważonej turystyki. Jest to wypróbowany i przetestowany proces, który poprowadzi czytelnika przez wyzwania związane ze zrównoważoną transformacją. Podręcznik zawiera również najlepsze praktyki, najlepsze wskazówki, przydatne linki, listy kontrolne, szablony i ciekawostki, które mają na celu demistyfikację zrównoważonej turystyki i wsparcie rozwoju krajowych podejść.

Tradycyjny model turystyki, czyli sposób, w jaki sektor ten rozwijał się w Europie przez ostatnie 50 lat, znajduje się w punkcie krytycznym. Jeśli chodzi o zarządzanie turystyką, konieczne jest uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w strategiach krajowych i zapewnienie, że nie będzie to tylko symboliczne działanie, lecz rzeczywista i namacalna zmiana na wszystkich poziomach. Europejskie ośrodki turystyczne są zaangażowane w rozwój bardziej zrównoważonych form turystyki i rozumieją potencjał programów zrównoważonego rozwoju w zakresie poprawy reputacji, atrakcyjności i doświadczeń turystów w Europie – powiedział prezes ETC, Luis Araujo.

Narzędzie zostało opracowane przez konsorcjum organizacji eksperckich – GoodPlace Slovenia, GreenCase Consulting i Travel Foundation – przy wsparciu ETC i jej członków. Dokument można znaleźć pod adresem www.etc-corporate.org

 

Źródło: Europejska Komisja Turystyki / Zdjęcie: Pixabay