JAK UCZYNIĆ TURYSTYKĘ BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONĄ

Europejska Komisja Turystyki zaprezentowała listę siedmiu kroków, które stanowią praktyczną wskazówkę, jak rozwijać zrównoważoną turystykę we wszystkich europejskich destynacjach, niezależnie od tego, jak daleko zaszły one na swojej drodze, a ich ostatecznym celem jest poprawa wyników zrównoważonego rozwoju.

Nowy podręcznik ETC buduje pilną potrzebę zmian, przedstawiając potencjalne obciążenia rozwoju turystyki dla społeczności, ekosystemów i klimatu. Opisuje on również liczne korzyści wynikające z przyjęcia praktyk zrównoważonej turystyki na poziomie krajowym. Miejsca docelowe mogą nie tylko poprawić jakość środowiska i zachować naturalne i kulturowe zasoby, ale mogą również zwiększyć korzyści z turystyki dla mieszkańców – wszystko to przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności poprzez dostarczanie innowacyjnego produktu, który jest wysoce pożądany przez podróżnych.

Ramy są zbudowane jako modułowe podejście do zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie krajowym. Każdy z siedmiu kroków jest podzielony na działania, które działają jako praktyczna instrukcja, „jak to zrobić” w kierunku bardziej zrównoważonej turystyki. Jest to wypróbowany i przetestowany proces, który poprowadzi czytelnika przez wyzwania związane ze zrównoważoną transformacją. Podręcznik zawiera również najlepsze praktyki, najlepsze wskazówki, przydatne linki, listy kontrolne, szablony i ciekawostki, które mają na celu demistyfikację zrównoważonej turystyki i wsparcie rozwoju krajowych podejść.

Tradycyjny model turystyki, czyli sposób, w jaki sektor ten rozwijał się w Europie przez ostatnie 50 lat, znajduje się w punkcie krytycznym. Jeśli chodzi o zarządzanie turystyką, konieczne jest uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w strategiach krajowych i zapewnienie, że nie będzie to tylko symboliczne działanie, lecz rzeczywista i namacalna zmiana na wszystkich poziomach. Europejskie ośrodki turystyczne są zaangażowane w rozwój bardziej zrównoważonych form turystyki i rozumieją potencjał programów zrównoważonego rozwoju w zakresie poprawy reputacji, atrakcyjności i doświadczeń turystów w Europie – powiedział prezes ETC, Luis Araujo.

Narzędzie zostało opracowane przez konsorcjum organizacji eksperckich – GoodPlace Slovenia, GreenCase Consulting i Travel Foundation – przy wsparciu ETC i jej członków. Dokument można znaleźć pod adresem www.etc-corporate.org

Zdjęcie: Pixabay
Źródło: Europejska Komisja Turystyki (ETC)