JAPOŃSKA PRASA O MAZOWSZU

W grudniu 2022 w kooperacji z Polską Organizacją Turystyczną i Zagranicznym Ośrodkiem POT w Tokio gościliśmy grupę dziennikarzy i blogerów z Japonii pilotowaną przez nieocenioną Miyuki Ishikawa. I oto mamy pierwsze publikacje nt. atrakcji Mazowsza w turystycznym czasopiśmie Wing Travel pod znamiennym tytułem Polska – Serce Europy. Zapraszamy do inspirującej lektury 😃😄😁

Zdjęcie: Zagraniczny Ośrodek POT w Tokio