KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU ESTET

W ramach realizacji międzynarodowego projektu ESTET – – Włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki, którego MROT jest partnerem od 2020 r. zakończono etap związany z opracowaniem Ram koncepcyjnych włączania umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie turystyki, które stanowią niezbędny punkt wyjścia do dalszych działań.

Już niedługo dokument będzie dostępny na stronie projektu http://estet-project.com/#intellectual-outputs w sześciu wersjach językowych.

W kolejnych etapach kluczowe działania przewidują:

  • Opracowanie portfolio zasobów edukacyjnych w zakresie umiejętności zrównoważonego rozwoju w turystyce
  • Programy szkoleń w miejscu pracy

Te materiały dydaktyczne adresowane będą do nauczycieli zawodu, trenerów oraz opiekunów w zakresie zrównoważonej turystyki.  W ramach materiałów wypracowane zostaną: filmy video, webquesty pozwalające na interaktywną pracę uczniów oraz programy nauczania w miejscu pracy (np. obiektach świadczących usługi hotelarskie i gastronomiczne).

Projekt jest realizowany przez 7 partnerów z Polski, Włoch, Grecji, Francji, Irlandii i Bułgarii, a jego liderem jest Społeczna Akademia Nauk w ramach programu Erasmus+.