KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU ESTET

W ramach realizacji międzynarodowego projektu ESTET – Włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki, którego MROT jest partnerem od 2020 r. na początku lipca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie wszystkich partnerów projektu.

Niestety z uwagi na sytuację pandemiczną miało ono miejsce on-line, ale nie wpłynęło to na jego rezultaty. Spotkanie było bardzo produktywne i zakończyło się konkretnymi wnioskami i ustaleniami.

Partnerzy omówili stan realizacji projektu w ramach poszczególnych założonych rezultatów. W drugiej części spotkania omówiony i uzgodniony został harmonogram oraz zakres kolejnych działań w następnych etapach projektu.

Materiały dydaktyczne będą podzielone na 3 bloki zgodnie z 3 filarami zrównoważonego rozwoju turystyki i zestawem umiejętności określonym w rezultacie 1. Orientacyjne tematy, które zostaną uwzględnione, obejmują:

  1. Blok środowiskowy.
  2. Blok społeczno-kulturowy.
  3. Blok gospodarczy.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na koniec sierpnia br.

Projekt jest realizowany przez 7 partnerów z Polski, Włoch, Grecji, Francji, Irlandii i Bułgarii, a jego liderem jest Społeczna Akademia Nauk w ramach programu Erasmus+.