KOLEJNE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU ESTET

Prezes Izabela Stelmańska i Dyrektor Dorota Zbińkowska omawiają dotychczasowe rezultaty realizacji projektu ESTET. To między innymi praca w międzynarodowym zespole nad przygotowaniem nowych programów i innowacyjnych metod nauczania kadr turystycznych uwzględniających tak istotną obecnie kwestię zrównoważonego rozwoju turystyki.

Jak informowaliśmy w zeszłym roku Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna jest partnerem projektu pt. ESTET – Włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki.

Projekt jest międzynarodowy i jest realizowany przez 7 partnerów z Polski, Włoch, Grecji, Francji, Irlandii i Bułgarii, a jego liderem jest Społeczna Akademia Nauk. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+.

Wspólnie z partnerami projektu dotąd zrealizowaliśmy następujące działania:
• Na podstawie przeprowadzonych spotkań w grupach focusowych z kadrą nauczycielską oraz branżą i organizacjami turystycznymi opracowano raport pt. „Ramy koncepcyjne włączania umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie turystyki”, które są bazą do kolejnych działań projektowych.
• Opracowano moduły szkoleniowe programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w dziedzinie turystyki zrównoważonej i innowacyjnych praktyk nauczania.
• Opracowano szczegółowe scenariusze Webquestów, filmów video i programów nauczania w miejscu pracy, które będą służyły nauczycielom jako materiały dydaktyczne.
• 26 października odbyliśmy 3 międzynarodowe spotkanie partnerskie z projektu ESTET. Podczas spotkania omówiliśmy progres prac rezultatu 2 i 3 oraz bieżące sprawy związane z zarządzaniem i rozpowszechnianiem projektu.

Nie jest to jedyny projekt podejmujący tematykę zrównoważonego rozwoju realizowany przez MROT. Podczas konferencji w dniu 29 października br. podsumowującej projekt pt. „Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu” zaprezentowano również projekt ESTET, kładąc nacisk przede wszystkim na synergię działań oraz znaczenie nowoczesnej edukacji w szkołach kształcących kadry turystyczne dotyczącej szeroko pojętej zrównoważonej gospodarki turystycznej.

Projekt ESTET ma na celu wzmocnienie pozycji podmiotów prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe w całej Europie, aby dostosować edukację i szkolenie w zakresie turystyki do nowych trendów rozwoju branży turystycznej poprzez włączenie umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów nauczania realizowanych za pomocą innowacyjnych praktyk.