KOLEJNE SPOTKANIE PROJEKTU ESTET

28 kwietnia odbyło się spotkanie online projektu ESTET, na którym partnerzy omówili ostatnie kroki związane z tłumaczeniem wypracowanych materiałów w ramach rezultatów 2 i 3. W drugiej części spotkania skupiono się na omówieniu planu działania dla realizacji rezultatu 4 i implementacji jego pierwszych zadań oraz przedyskutowano kwestie związane ze zbliżającym się finalnym spotkaniem partnerskim oraz konferencją w Warszawie.

Więcej informacji o projekcie ESTET:
http://estet-project.com/
https://www.facebook.com/estet.project/