KONKURS FOTOGRAFICZNY – ODKRYWAMY NASZE DZIEDZICTWO

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Mottem tegorocznej IV już edycji są słowa zaczerpnięte z wiersza pt. „Zieleń” Juliana Tuwima: „O zieleni można nieskończenie”. Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca.

W obliczu zmieniającego się krajobrazu kulturowego oraz problemów klimatycznych, dziedzictwo architektury krajobrazu nabiera wciąż nowych znaczeń. W tym roku organizatorzy zachęcają do odkrycia przestrzeni ukształtowanej przez człowieka z uwzględnieniem szaty roślinnej, tj.: parków, ogrodów, alei, skwerów, rynków, sadów, osiedli i in. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno oraz potrzebę opieki i ochrony historycznych, jak i współczesnych układów urbanistycznych oraz ruralistycznych, w których zieleń odgrywa istotną rolę.

Warunki udziału w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 30 czerwca br. do godz. 12.00 przesłać na adres: dziedzictwo@mazovia.pl:
– jedno zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „O zieleni można nieskończenie”, wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2023 r, plik zdjęcia należy opisać w następujący sposób: miejscowość, w której wykonano zdjęcie, tytuł zdjęcia;
– skan podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza zgłoszeniowego.

Z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią (przez co rozumie się osoby posiadające wykształcenie związane z dziedziną fotografii lub zarabiające na fotografii), laureatów oraz wyróżnionych w I-III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”, a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni. Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin IV edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.

Przebieg konkursu

Spośród nadesłanych prac, jury konkursu wybierze maksymalnie 8 fotografii biorąc pod uwagę zgodność z tematem przewodnim konkursu, kreatywność, wartość merytoryczną, artystyczną i jakość zdjęć.

Nagrody

Laureaci i laureatki konkursu otrzymają następujące nagrody:
I nagroda – w wysokości 2 000,00 zł;
II nagroda – w wysokości 1 800,00 zł;
III nagroda – w wysokości 1 600,00 zł;
maksymalnie 5 wyróżnień – po 800 zł każde.

Konkurs objęty jest patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o konkursu można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. (22) 59 79 161 lub wysyłając pytania na adres e-mail: dziedzictwo@mazovia.pl oraz na stronie https://mazovia.pl/pl/konkursy/iv-edycja-konkursu-odkrywamy-nasze-dziedzictwo.html

Źródło: Mazovia.pl / Zdjęcie: Pixabay