KONKURS MSIT NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU TURYSTYKI

Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Program wsparcia turystyki”, w ramach którego o dotacje starać mogą się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – turystyki, w 2024 wynosi aż 12,6 miliona złotych.

Celem konkursu jest poprawa jakości świadczonych usług turystycznych na rynku krajowym oraz kontynuacja wsparcia dla krajowej branży turystycznej, skupiającej się na czterech podstawowych obszarach tj.: wsparcie finansowe i niefinansowe, rozwój, cyfryzacja usług, komunikacja, promocja i doskonalenie kadr turystyki.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 – 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa. Warunkiem koniecznym jest działanie podmiotu co najmniej przez 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Wsparcie można otrzymać na:
▪ rozwój i promocję turystyki regionalnej;
▪ popularyzację, wsparcie i ułatwiania uprawiania turystyki aktywnej w kraju;
▪ transformację cyfrową w turystyce krajowej i w dziedzinie badań oraz szkoleń na rzecz turystyki;
▪ zwiększenie poczucia bezpieczeństwa turystów podczas wypoczynku na terenie Polski.

Termin składania ofert upływa 2 kwietnia 2024r.

Pełna treść ogłoszenia oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Źródło i grafika: MSiT