KURS DOSZKALAJĄCY DLA PILOTÓW WYCIECZEK

We wtorek 18 maja o godz. 12:00 rozpoczął się nabór na bezpłatny kurs doszkalający dla pilotów wycieczek realizowany przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. Zaliczenie 16 sesji szkoleniowych on-line o poszczególnych województwach, zdanie egzaminu i otrzymanie specjalnego certyfikatu zwiększy nie tylko zasób wiedzy i kompetencji uczestników, ale również uatrakcyjni ofertę usług świadczonych przez grupę zawodową pilotów wycieczek.

Cele i zakres kursu: poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników kursu na temat walorów i atrakcji turystycznych 16 województw w Polsce wraz z przybliżeniem specyfiki pracy pilota wycieczek w kraju.
Ilość zajęć: 64 godziny zegarowe (po 4 godziny zajęć dla każdego województwa).
Czas trwania: od 07.06.2021r do 23.08.2021 r. (częstotliwość zajęć: średnio raz na 1-2 tygodni).
Odbiorcy kursu: grupa zawodowa piloci wycieczek.

Zakładając, że rynek krajowy po „odmrożeniu” gospodarki wróci do względnej normalności w reżimie sanitarnym, stworzy to możliwość powrotu do pracy pilotom wycieczek prowadzącym wyjazdy po Polsce. W związku z zamknięciem się wielu krajów lub wprowadzoną obowiązkową kwarantanną po przylocie do danego państwa, znaczna część turystów zrezygnowała z wyjazdów za granicę. Jednakże wielu z nich nie zrezygnuje z wypoczynku, więc skupią swoją uwagę na turystyce krajowej. W konsekwencji wzrośnie też zapotrzebowanie na usługi krajowych pilotów turystycznych.

Polska Organizacja Turystyczna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz grupy zawodowej pilotów wycieczek, oferuje bezpłatny kurs doszkalający dla pilotów wycieczek, który zostanie realizowany we współpracy z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

Piloci wycieczek specjalizujący się do tej pory w wyjazdach zagranicznych, poprzez kurs doszkalający otrzymają możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy na temat walorów turystycznych wszystkich 16 województw oraz poszerzą informacje na temat specyfiki pracy w Polsce. Uzyskanie certyfikatu ukończenia kursu, powinno być jednym z argumentów, aby tacy piloci weszli na rynek krajowy i odnaleźli się na nim sprawnie i szybko. W przypadku pilotów pracujących już na rynku krajowym, otrzymają oni możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat atrakcji turystycznych poszczególnych województw, w wyniku czego zapotrzebowanie na ich usługi powinno systematycznie wzrastać.

Główne założenia kursu

• Zajęcia szkoleniowe odbędą się w formie zdalnej, przy wykorzystaniu platformy webinarowej
• Kurs przewidziany jest dla min. 100 pilotów wycieczek z całej Polski, posiadających stosowne uprawnienia (kwalifikacje) takie jak: legitymacja pilota wycieczek lub zaświadczenie o ukończeniu kursu pilota wycieczek lub certyfikat kwalifikacji „pilotowanie imprez turystycznych” lub zaświadczenie od organizatora turystyki potwierdzającego pilotowanie imprez turystycznych,
• Zapisy uczestników odbywać się będą na podstawie kolejności zgłoszeń,
• Ilość zajęć: 64 godziny zegarowe – po 4 godziny na temat każdego województwa
• Kurs trwać będzie minimum 8 tygodni; uwzględniając przypadające w tym okresie przerwy świąteczne i ewentualne przesunięcia zajęć, związane z czynnikami zewnętrznymi takimi jak np. choroba prowadzącego, niedostępność platformy webinarowej itp. mogące spowodować wydłużenie trwania kursu,
• W celu ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu uczestnik musi wykazać się minimum 75% frekwencją uczestnictwa we wszystkich zajęciach oraz musi zdać egzamin końcowy z pozytywnym wynikiem (egzamin w formie testu, z minimalnym osiągnięciem 60% prawidłowych odpowiedzi).

Tematyka zajęć

  1. Województwo – krótka charakterystyka danego województwa (w tym: położenie, ukształtowanie powierzchni, podział, aktualne dane statystyczne) /ok. 30 minut/
  2. Atrakcje turystyczne regionu – najważniejsze atrakcje turystyczne w punktu widzenia ruchu turystycznego – w każdym regionie musza być uwzględnione m.in. wybrane produkty turystyczne uhonorowane Certyfikatem POT, Polskie Marki Turystyczne, destynacje EDEN Polska /ok. 1 godzina ok. 1 godzina 20 minut /
  3. Tradycja, lokalne zwyczaje oraz lokalne wydarzenia /ok. 1 godzina/
  4. Lokale produkty i kuchnia- najbardziej znane potrawy w województwie, z czego słynie kuchnia regionalna, gdzie i kiedy odbywają się lokalne festyny itp. /ok. 30 minut/
  5. Techniczna strona pilotażu – wskazówki m.in. jak obsługiwać trudne grupy oraz problematycznych turystów, prowadzenie grup mieszanych (w których są turyści niepełnosprawni / ok. 10 minut /
  6. Ciekawostki związane z województwem, anegdoty itp. /ok. 30 minut/
  7. Pytania i odpowiedzi – /pozostały czas/

Harmonogram zajęć

07.06 – województwo dolnośląskie
08.06 – województwo kujawsko-pomorskie
14.06 – województwo lubelskie
15.06 – województwo lubuskie
21.06 – województwo łódzkie
22.06 – województwo małopolskie
28.06 – województwo mazowieckie
29.06 – województwo opolskie
05.07 – województwo podkarpackie
12.07 – województwo podlaskie
19.07 – województwo pomorskie
26.07 – województwo śląskie
02.08 – województwo wielkopolskie
09.08 – województwo świętokrzyskie
16.08 – województwo warmińsko-mazurskie
23.08 – województwo zachodniopomorskie
26.08 – egzamin końcowy

Zgłoszenia na kurs

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony w dniu 18 maja o godz. 12:00, a informacja z linkiem do rejestracji zostanie opublikowana na stronie www.forumrot.pl oraz na profilu www.facebook.com/forumrot. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy

Przedsięwzięcie „Kurs doszkalający dla pilotów wycieczek” realizowane jest przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.