Mazowiecka wieś zaprasza – podsumowanie konferencji

W dniu 28 października 2020 roku Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna przeprowadziła konferencję online „Mazowiecka wieś zaprasza”. Konferencja podsumowała projekt „Promocja najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu”, który MROT realizowała jako partner KSOW. Operacja „Promocja najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Konferencja odbyła się według założonego wcześniej planu:

CZĘŚĆ I – dostępna jest pod linkiem: https://www.facebook.com/watch/?v=1826483367505533

• Wywiady z zaproszonymi gości:
o Jan Błoński – Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
o Izabela Stelmańska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
o Iwona Majewska – Zastępca Dyrektora Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
• Prezentacja filmu promocyjnego „Mazowiecka Wieś Zaprasza”
• Prezentacja obiektów objętych projektem – Wschodnie Mazowsze

CZĘŚĆ II – dostępna jest pod linkiem: https://www.facebook.com/watch/?v=871431323396425

• Wykład 1 – Skuteczny marketing internetowy w działalności obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej – Tymoteusz Tymiński / Agencja SocialTime, ekspert w zakresie marketingu terytorialnego
• Rozmowa z prelegentem
• Prezentacja obiektów objętych projektem – Kurpie

CZĘŚĆ III – dostępna jest pod linkiem: https://www.facebook.com/watch/?v=397796324963370

• Wykład 2 – Prezentacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju produktów turystyki wiejskiej – Bartosz Wilczyński / Doradztwo Strategiczne i Marketingowe, ekspert ds. produktu turystycznego
• Rozmowa z prelegentem
• Prezentacja obiektów objętych projektem z materiałem wideo – północne Mazowsze

CZĘŚĆ IV – dostępna jest pod linkiem: https://www.facebook.com/watch/?v=686371808923079

• Wykład 3 – Promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej poprzez wydarzenia – Paweł Gałecki / Creative Tower, ekspert w dziedzinie marketingu miejsc
• Rozmowa z prelegentem
• Prezentacja obiektów objętych projektem z materiałem wideo – centralne, południowe i zachodnie Mazowsze

Osobą prowadzącą konferencję była redaktorka portalu www.ModaNaMazowsze.pl – Magdalena Walusiak.

Podczas konferencji zaprezentowano również książkową wersję przewodnika „Mazowiecka wieś zaprasza” oraz 21 spotów promujących wypoczynek na mazowieckiej wsi.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPERACJI

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Fundacją Mazowiecka Micha Szlachecka będące partnerami KSOW wystąpiły z wnioskiem o realizację operacji pod nazwą „Promocja najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu”. Niniejsza operacja realizowana jest przy wsparciu ze środków KSOW.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim, realizując założenia PROW 2014-2020 wspiera lokalne inicjatywy na obszarach wiejskich oraz propaguje regionalną kulturę i historię, podejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel.: 22 59 79 701
e-mail: ksow@mazovia.pl

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

CEL OPERACJI

Celem operacji jest promocja najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu poprzez:
– Opracowanie i publikację przewodnika „Mazowiecka wieś zaprasza”.
– Realizację spotów promujących poszczególne gospodarstwa oraz umieszczenie ich na stronach administrowanych przez MROT: mrot.pl, modanamazowsze.pl, Mazowsze.travel oraz w zintegrowanych mediach społecznościowych w kanałach Facebook, Instagram, YouTube.
– Publikację opracowanych materiałów na stronie MROT: modanamazowsze.pl oraz w magazynie „Moda na Mazowsze” (kwartalnik wydawany przez MROT w nakładzie 20 tys. egzemplarzy rocznie)
– Organizację konferencji „Mazowiecka Wieś zaprasza” promującej najciekawsze obiekty turystyki wiejskiej na Mazowszu oraz promującej również powstały przewodnik, umożliwiającej transfer wiedzy i wymianę informacji pomiędzy partnerami zainteresowanymi rozwojem turystyki na obszarach wiejskich.

SPÓJNOŚĆ OPERACJI Z CELAMI KSOW

Realizacja operacji jest spójna z celami KSOW m.in. w następujących zakresach:
– Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
– Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich
– Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
– Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności
– Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

GRUPA DOCELOWA OPERACJI

Działania projektu będą skierowane do następujących grup docelowych:
•    potencjalnych turystów odwiedzających województwo mazowieckie zainteresowanych wypoczynkiem na wsi. Będą to odbiorcy publikacji „Mazowiecka Wieś Zaprasza”, którzy:
    o    otrzymają ją podczas imprez promocyjnych oraz targów turystycznych,
    o    otrzymają ją punktach IT na Mazowszu,
    o    zapoznają się z nią w gospodarstwach, które będą opisane w przewodniku (ponieważ zakłada się, iż każde opisane gospodarstwo dysponować będzie przewodnikiem, aby promować go wśród swoich gości),
    o    będą mogli dotrzeć do publikacji dzięki internetowej kampanii promocyjnej na stronach MROT: mrot.pl, modanamazowsze.pl, mazowsze.travel oraz w zintegrowanych mediach społecznościowych w kanałach Facebook, Instagram, YouTube.
•    mieszkańców województwa mazowieckiego – odbiorców/uczestników konferencji, do których należą:
    o    właściciele obiektów agroturystycznych i turystyki wiejskiej prezentowanych w przewodniku,
    o    właściciele obiektów agroturystycznych i turystyki wiejskiej nie ujęci w przewodniku,
    o    Informacje Turystyczne,
    o    Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
    o    Lokalne Grupy Działania,
    o    Lokalne Organizacje Turystyczne,
    o    branża turystyczna i media.

EFEKTY OPERACJI

Efekty realizacji operacji to:
· Unikatowy przewodnik „Mazowiecka wieś zaprasza”
· 3-minutowy film promocyjny
· 20 spotów reklamowych prezentujący potencjał obiektów turystyki wiejskiej Mazowsza przedstawionych w publikacji