MAZOWIECKIE FORUM DZIEDZICTWA

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w webinarium „Mazowieckie Forum Dziedzictwa”, które odbędzie się 29–30 listopada br. Głównym celem Forum jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń ekspertów z osobami zajmującymi się szeroko rozumianym dziedzictwem, budowanie świadomości o wartościach lokalnego dziedzictwa i podnoszenie wiedzy z zakresu zrównoważonej opieki nad zabytkami.

Wydarzenie skierowane jest do osób zajmujących się m.in. gminnymi ewidencjami zabytków, gminnymi programami opieki nad zabytkami, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacją, dotacjami na zabytki czy rozwojem strategicznym gminy, jak również do wszystkich zainteresowanych dziedzictwem materialnym i niematerialnym.

Głównym tematem tegorocznej edycji jest zagadnienie rewitalizacji w kontekście dziedzictwa. Dodatkowo program wydarzenia poruszy także kwestie współpracy NGO z administracją w zakresie prowadzenia renowacji, a także możliwości rozwoju kulturowego i turystycznego gminy w oparciu o lokalne muzea i zabytki.

Prelegentami Forum będą m. in. eksperci Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM, przedstawiciele Miasta Żyrardowa i Miasta Marki oraz historycy architektury.

Wydarzenie odbywa się w formie zdalnej w aplikacji MS Teams. Aby wziąć w nim udział wystarczy kliknąć poniższe linki w odpowiednim dniu. Nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji, ani instalacji oprogramowania na Państwa urządzeniach.

Liczba uczestników jest nieograniczona. Prelekcje w obu dniach odbywają się w godzinach 10.00-14.30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 59 79 161 lub adresem mailowym: dziedzictwo@mazovia.pl.

Link do webinarium 29 listopada: Mazowieckie Forum Dziedzictwa – 29.11

Link do webinarium 30 listopada: Mazowieckie Forum Dziedzictwa – 30.11

Wydarzenie organizowane jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Program webinaru Mazowieckie Forum Dziedzictwa

 

29 listopada

10.00 – Wprowadzenie

Przywitanie prelegentów i uczestników, idea Mazowieckiego Forum Dziedzictwa, temat przewodni I edycji Forum

10.10 – Paulina Sikorska – Główna Specjalistka w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM

„Regiony rewitalizacji” w województwie mazowieckim jako element wspierania procesu rewitalizacji w gminach regionu

11.00 – Jacek Grzonkowski – Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa

Doświadczenia Miasta Żyrardowa w zakresie rewitalizacji

12.00 – 12.30 – przerwa

12.30 – dr Dorota Sikora – Zespół ds. Krajobrazu i Zieleni Zabytkowej w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, Rzeczoznawczyni Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami

Parki zabytkowe jako element dziedzictwa kulturowego

13.30 – Prof. Andrzej Pieńkos – Uniwersytet Warszawski, Mazowiecka Akademia Dziedzictwa

Miejsca tworzenia – domy sławnych twórców na Mazowszu jako muzea

 

30 listopada

10.00 – Wprowadzenie

10.05 – Maria Badeńska-Stapp – Koordynator Centrum Kompetencji ds. Rewitalizacji, po Kierownika Zespołu ds. Upowszechniania Wiedzy w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji

11.00 – Tomasz Jakóbczak – Główny Specjalista Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Marki

Doświadczenia w zakresie opracowania i wdrażania programu rewitalizacji w Markach

12.00 – 12.30 – przerwa

12.30 – Małgorzata Sęk – Prezeska Fundacji We Dworze

Dwór w Rzucowie – moje, twoje a może nasze wspólne dziedzictwo?

13.30 – Prof. Michał Wardzyński – Uniwersytet Warszawski, Mazowiecka Akademia Dziedzictwa

Najnowsze odkrycia artystyczne w zabytkach dawnego Mazowsza – nowe szanse promocji kulturalnej i turystycznej regionu

 

Godziny wystąpień mogą ulec nieznacznym przesunięciom.

W trakcie wystąpień będzie możliwość zadawania pytań w formie pisemnej.

 

Źródło i grafika: UMWM