MAZOWIECKIE MIASTA, MIASTECZKA I WSIE W OBIEKTYWIE

Architektura, zabytki, pejzaże mazowieckich miast, miasteczek i wsi to temat tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Samorząd Mazowsza nagrodzi najlepsze zdjęcia wykonane przez fotografów amatorów. Zgłoszenia są przyjmowane do 2 lipca br.

Organizatorem konkursu „Odkrywamy nasze dziedzictwo” jest samorząd województwa mazowieckiego, a patronat nad nim sprawują marszałek Adam Struzik oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Tematem przewodnim V edycji wydarzenia jest „Przestrzeń mazowieckich miast, miasteczek i wsi”.

– Do udziału w konkursie zapraszamy amatorów fotografii. Zachęcamy mieszkańców naszego regionu by próbowali uchwycić na zdjęciach piękno i wyjątkowy charakter zabudowy mazowieckich miast i wsi. Mogą to być zarówno obiekty, jak i place oraz pierzeje ulic, ale także detale i elementy architektury czy przestrzeni, które świadczą o różnorodności i bogactwie kulturowym Mazowsza – mówi marszałek Adam Struzik.

Nadsyłane prace mogą przedstawiać budynki, miejskie układy urbanistyczne czy tradycyjną architekturę wiejską. Powinny dokumentować zabytkowy charakter przestrzeni, czy wartość lokalnego krajobrazu.

Nagrody dla zwycięzców

Spośród nadesłanych fotografii jury wyłoni 8 zwycięskich zdjęć. Za zajęcie I miejsca przewidziano nagrodę 2 tys. zł. Laureat II miejsca otrzyma 1800 zł, a III miejsca 1600 zł. Jury przyznać może także do pięciu wyróżnień, z nagrodami po 800 zł każde.

Zgłoszenia do konkursu

Czas na przesłanie prac upływa 2 lipca br. o godziny 12.00. Na adres: dziedzictwo@mazovia.pl należy przesłać jedno zdjęcie wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2024 roku wraz z podpisanym elektronicznie formularzem zgłoszeniowym. Uczestnikami konkursu mogą być także osoby niepełnoletnie. W ich przypadku formularz wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://mazovia.pl/pl/konkursy/odkrywamy-nasze-dziedzictwo-v-edycja-konkursu-fotograficznego.html

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu (22) 59 79 161 lub wysyłając pytania na adres e-mail: dziedzictwo@mazovia.pl

Źródło i grafika: Mazovia.pl