MAZOWSZE ZAWSZE KROK PRZED

Podczas X Kongresu Promocji Mazowsza została zaprezentowana strategia marki województwa na lata 2022-2025. Nowy wizerunek i hasło „Zawsze krok przed” odnosi się do dynamicznego rozwoju i osiągania zamierzonego celu szybciej od innych.

Coroczne wydarzenie zostało otwarte przez marszałka Wiesława Raboszuka i Izabelę Stelmańską, prezes zarządu MROT. Kongres został podzielony na dwa dni. W pierwszym dniu uczestniczy wysłuchali prezentacji m.in. o współczesnych trendach miast i gmin oraz debaty dotyczącej rozwoju w czasach niepewności. Drugiego dnia obywały się sesje warsztatowe dotyczące tworzenia markowych doświadczeń oraz treści w komunikacji marki i praktycznego wykorzystania mediów społecznościowych w samorządzie.

Motywacja do działania i rozwoju

Wspólną wartością marki i regionu Mazowsza jest rozwój, który choć nie zawsze przebiega dynamicznie, ale za to w swoim tempie oraz zgodnie z potrzebami. Wśród zadań marki znalazło się też tworzenie pozytywnego wizerunku regionu opartego o zmianę rozumienia słowa „rozwój”. Ma zarówno podkreślać rozwój społeczny, jak i osobisty każdego mieszkańca. Zmiana ta ma sprawić, że to Mazowsze wyjdzie przed szereg i będzie przykładem dla innych marek regionów.

Nowa idea marki ma trafić przede wszystkim do ludzi zmotywowanych i gotowych na zmiany, a także realizujących swój styl życia. Mazowsze zachęca i zaprasza do działania każdą osobę, która szuka pomysłu na siebie oraz jest gotowa do jego realizacji. Idea marki nikogo nie wyklucza, nie ocenia, ale pozwala na działania i integrację.

„Chcielibyśmy, aby działania przekształciły się w obraz regionu oraz aktywnych skojarzeń, które pozwolą aktywować nas jako konsumentów na różnych polach. Wszystkie te działania mają włączać region do rozważań odnoszących się do miejsca zamieszkania, budowania biznesu bądź do poszukiwania inspirujących miejsc” – powiedział Piotr Lutek, założyciel i prezes Synergii, firmy realizującej Strategię Marki Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025 na zlecenie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wsparcie działań promocyjnych

Strategia Marki Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025 ma być jednym z trzech najważniejszych dokumentów strategicznych regionów. Ich celem jest nadanie Mazowszu energii do dalszych działań.

„Wydaje mi się, że nie powinniśmy zastanawiać się, czy jesteśmy cały czas krok przed innymi. Powinniśmy pomyśleć , co możemy dalej zrobić, żeby tworzyć przestrzeń dla mieszkańców, inwestorów, podmiotów gospodarczych, turystów i osób nas odwiedzających. Według mnie ważna jest obserwacja rynku i przede wszystkim możliwość dawania ludziom przestrzeni do działania, możliwości rozwoju samego siebie i to właśnie te osoby doprowadzą nas do tego, co sobie postawimy jako cel” – dodała Izabela Stelmańska, prezeska zarządu MROT.

Głównymi grupami odbiorców strategii marki regionu są mieszkańcy, turyści i przedsiębiorcy, a także utalentowane w różnych dziedzinach działalności takie jak np. kultura czy innowacje. Wszystkie cele i zadania z dokumentu zostały opracowane na podstawie wyników badań oraz analiz.

Pierwszy cel, to ekosystem marki, czyli działania usprawniające i rozwijające system zarządzania marką Mazowsze. Głównymi zadaniami jest utworzenie zespołu zarządzania marką, określenie i wdrożenie zestawu podstawowych narzędzi zarządzania marką oraz system szkoleń wzmacniający kompetencje zespołu i partnerów. Jako drugi cel określono ofertę marki – rozwój produktu flagowego i systemu doświadczeń. W zadaniach znalazło się wdrożenie praktycznego modelu doświadczenia marki Mazowsze, a także uczynienie Utalentowane Mazowsze produktem flagowym. Ostatni cel, to komunikacja marki – przekazanie jej idei i wartości. Jednym z zadań do zrealizowania jest przeprowadzenie kampanii wizerunkowej marki Mazowsze – Zawsze krok przed.

Pierwszy dzień kongresu został podsumowany przez marszałka Adama Struzika, który zachęcał uczestników między innymi do wspierania dalszych działań promocyjnych.

„Muszę przyznać, że jestem bardzo dumny z naszego województwa i to od prawie 25 lat. Kocham ten kawałek Europy i pomimo wielu propozycji, zawsze dochodziłem do wniosku, że warto zajmować się Mazowszem. Uważam, że jest zarówno sercem Polski, jak i Europy. Ten region ma potężne możliwości. Mamy 30 naszych instytucji kultury, a na samym Mazowszu jest ponad 130 muzeów, więc naprawdę jest się czym pochwalić. Jest to też powód, aby to wszystko prezentować i w dalszym ciągu rozwijać” – powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Źródło i zdjęcie: www.WaszaTurystyka.pl