NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – SMAKI REGIONÓW

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w etapie regionalnym XX edycja Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Konkurs służy identyfikacji produktów regionalnych oraz gromadzeniu wiedzy o regionalnych potrawach i produktach żywnościowych. Ideą konkursu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulinarnego regionów poprzez wyszukiwanie potraw i produktów żywnościowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych lub przez lokalne podmioty gospodarcze.

Konkurs przebiega w dwóch etapach. Na poziomie regionalnym jest organizowany przy udziale samorządów województw. Na poziomie krajowym prowadzony jest przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jego zwieńczeniem jest wręczenie laureatom Perły podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu. Szeroka formuła pozwala na udział w konkursie w następujących kategoriach:

  • produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego,
  • produkty regionalne pochodzenia roślinnego,
  • napoje regionalne,
  • inne produkty regionalne,
  • część gastronomiczna.

Regulaminy określające zasady uczestnictwa w Konkursie na najlepszy produkt lub potrawę oraz Karty zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

Zainteresowanych Konkursem prosimy o nadsyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztową tradycyjną na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: wydzialrolnictwa@mazovia.pl.  Zgłoszenia można nadsyłać do 8 sierpnia 2021 r.

Rozstrzygniecie etapu regionalnego XX edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” nastąpi w dniu 6 września 2021 r. w Cząstkowie Polskim. Tego dnia uczestnicy Konkursu przywożą zgłoszone produkty i przedstawiają je Komisjom Konkursowym do oceny. Jury konkursu finału etapu regionalnego, powołane przez Polską Izbę Produktu Lokalnego i Regionalnego, przeprowadzi ocenę zgłoszonych produktów/potraw i dokona wyboru laureatów regionalnych. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia, bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji Konkursowych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: (22) 59-79-352 lub (22) 59-79-116, bądź drogą elektroniczną na adres: agnieszka.kalinska@mazovia.pl lub krzysztof.zaniewski@mazovia.pl.

Zdjęcie: Pixabay
Źródło: Mazovia.pl