NOWE KIERUNKI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI

MROT realizuje kolejne działania w ramach projektu ESTET – włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki. W perspektywie najbliższych lat efekty tej międzynarodowej współpracy będą miały znaczący wpływ dla powrotu branży turystycznej do zrównoważonego funkcjonowania w nowej, pocovidowej rzeczywistości.


Jak informowaliśmy w zeszłym roku Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna jest partnerem projektu pt. ESTET – Włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki.

Projekt jest międzynarodowy i jest realizowany przez 7 partnerów z Polski, Włoch, Grecji, Francji, Irlandii i Bułgarii, a jego liderem jest Społeczna Akademia Nauk. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+.

Projekt pozostaje niewątpliwie w zgodzie z ogólnoświatowymi trendami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, a obecna sytuacja związana z pandemią Covid-19 dodatkowo wzmocniła jego znaczenie. Zrównoważona turystyka będzie absolutną koniecznością w czasach postpandemicznych.

W związku z powyższym ogromnego znaczenia nabiera włączenie zrównoważonej turystyki do programów nauczania oraz przygotowanie dla nauczycieli narzędzi i materiałów dydaktycznych dostosowanych do skutecznego włączenia ich do programów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Obecnie MROT realizuje spotkania focusowe z dwiema głównymi grupami odbiorców zdefiniowanych w ramach projektu: z branżą turystyczną oraz kadrą edukatorów w szkołach zawodowych przygotowujących kadry dla turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

Spotkania te mają ogromną wartość, ponieważ pozwalają na zebranie opinii wśród najbardziej zainteresowanych, tak aby zrealizować projekt w optymalny sposób.


O kolejnych działaniach w ramach projektu będziemy informować na bieżąco, ponieważ mamy świadomość, że tego typu projekt będzie miał szczególne znaczenie w czasie powrotu turystyki po pandemii Covid-19.

Projekt ESTET ma na celu wzmocnienie pozycji podmiotów prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe w całej Europie, aby dostosować edukację i szkolenie w zakresie turystyki do nowych trendów rozwoju branży turystycznej poprzez włączenie umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów nauczania realizowanych za pomocą innowacyjnych praktyk.